fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
In beeld

Heilige Trap na 300 jaar weer in originele staat te zien

Marta Petrosillo 12 april 2019
Beeldreportage van de heropening van de Heilige Trap in Rome (klik op het witte pijltje in de foto om door te gaan). Foto's: CNS - Paul Haring.

Voor het eerst in driehonderd jaar is de Heilige Trap in Rome weer in originele staat te bezichtigen. Jezus zou de trap hebben bestegen om bij Pontius Pilatus te komen.

De Heilige Trap trek elk jaar meer dan twee miljoen bezoekers. Zij gaan er op de knieën omhoog, uit boetedoening voor hun zonden en om Gods genade af te smeken.

In 1723 werd de marmeren trap op verzoek van paus Innocentius III bedekt met notenhouten planken. Die planken moesten voorkomen dat het marmer verder beschadigd zou raken door de vele gelovigen die de trap toen al bestegen.

Trap naar Pontius Pilatus

Donderdagmiddag 11 april werd de Heilige Trap in originele staat weer voor het publiek geopend. De opening werd verricht door kardinaal Angelo De Donatis. Tot 30 juni is de Scala Sancta te bezichtigen zonder de houten planken.

Volgens de traditie is de Scala Sancta de trap die Jezus nam naar de plek waar hij door Pontius Pilatus werd verhoord voorafgaand aan zijn kruisiging.

Van Constantinopel naar Rome

De Heilige Trap zou door de heilige keizerin Helena in het jaar 326 van Jeruzalem naar Rome zijn gebracht. De Trap was een geschenk aan haar zoon, keizer Constantijn.

De Romeinse Scala Sancta wordt voor het eerst vermeld in een passage uit de Liber Pontificalis, ten tijde van paus Sergius II (844-847).

Verhuizing

In 1589, tijdens het pontificaat van Sixtus V, werd de Heilige Trap verplaatst naar het Paleis van Lateranen. Dat gebouw bood destijds ook plaats aan het Sancta Sanctorum. Daar was tot het begin van de veertiende eeuw de privékapel van de bisschop van Rome gevestigd.

De achtentwintig treden waaruit de Trap bestaat, werden destijds een voor een aangebracht. Dit gebeurde van boven naar beneden, om te voorkomen dat de treden beschadigd zouden raken door de bouwlieden.

Heiligdom

Sixtus V liet vervolgens een speciaal heiligdom bouwen, dat vandaag de dag bekend staat als het Heiligdom van de Heilige Trap. In 1853 werd daar op verzoek van paus Pius XI een klooster naast gebouwd. Dit klooster werd toevertrouwd aan de Congregatie der Passionisten. De paters Passionisten beheren het klooster nog altijd.

Het Heiligdom van de Heilige Trap bevindt zich aan het Piazza di San Giovanni in Laterano. Het staat vlakbij de basiliek van Sint-Jan van Lateranen.

Bloedvlekken van Jezus

Dit is overigens niet de enige Heilige Trap. Ook in Jeruzalem staat een Scala Sancta die Jezus genomen zou hebben om bij Pilatus te komen. Het exemplaar in Rome is echter zonder twijfel de bekendste van de twee en wordt ook beschouwd als de echte.

Op de Heilige Trap in Rome zijn vier bloedvlekken van Jezus te zien. Drie van de bloedspetters zijn bedekt met een kruisje. Twee van die kruisjes zijn van brons, de andere van rood porfier. De vierde bloedvlek wordt beschermd door een metalen rooster, omdat er door de vele gelovigen die er hun hand oplegden een gat in het hout was ontstaan.

Duizenden briefjes en foto’s teruggevonden

Toen de planken werden weggehaald, werden er onder het hout duizenden briefjes, papiertjes, verzoeken om genade en zelfs foto’s teruggevonden. Die waren daar door de eeuwen heen door gelovigen achtergelaten.

De pelgrims die de trap bestijgen, treffen er aan weerszijden vele meters aan fresco’s aan. Daarop staan verhalen afgebeeld uit het Oude en Nieuwe Testament. Paus Sixtus V had die daar in 1589 laten aanbrengen als catechese voor de pelgrims. Een beetje zoals de video’s met uitleg die we tegenwoordig in musea vinden.

Volle aflaat

Gelovigen kunnen een volle aflaat verdienen als ze de Heilige Trap op hun knieën opgaan en daarbij in gebed stilstaan bij Jezus’ Passie. Zieken en gehandicapten die daartoe niet in staat zijn, kunnen een volle aflaat verdienen als zij vlakbij de Trap biddend Jezus’ Passie overwegen. (Vert. SK)