<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
In beeld

Met ‘de ziel van een monnik’: abt Lode Van Hecke bisschop gewijd

Benoit Lannoo 24 februari 2020
Lode Van Hecke ligt plat ter aarde tijdens de wijdingsplechtigheid in de bomvolle kathedraal van Gent. Foto: bisdom Gent - Frank Bahnmuller

Er worden in de Kerk van oudsher ook monniken tot bisschop gewijd. Lode Van Hecke ontving zondag in Gent echter als eerste trappistenabt ooit de bisschopswijding.

Kardinaal Jozef De Kesel was hoofdcelebrant tijdens de sobere maar sterke wijdingsviering van de nieuwe bisschop van Gent, wees er tijdens zijn homilie op. “Het is een oude traditie in de Kerk dat ook monniken tot bisschop worden gewijd; de heilige Bernardus van Clairvaux vroeg uitdrukkelijk niet te weigeren, zeker niet als de paus het vraagt.”

‘Behoud de ziel van een monnik’

Monniken kunnen wat ze door een leven van stilte en gebed van Christus hebben ontvangen, als bisschop met anderen delen.

“Behoud dan ook altijd de ziel van een monnik,” hield de kardinaal de wijdeling voor, “want dat zal ons allen, uw bisdom, de Kerk in ons land en ook uw confraters bisschoppen in zoveel opzichten ten goede komen.”

‘Nieuwe ogen om te zien waar het op aankomt’

De Kesel noemde de nieuwe bisschop een “open en vrij” man: “Je komt van elders, niet uit de vertrouwde klerikale middens. Het geeft je juist nieuwe ogen. Om te zien waar het voor ons vandaag op aankomt. Opdat we geen Kerk zouden zijn die vooral met zichzelf bezig is en met haar eigen structuren.”

Een beeldverslag van de wijding (klik op de pijltjes voor meer foto’s – tekst loopt door onder de beeldgalerij):

Foto's: Bisdom Gent - Frank Bahnmuller

Abt Lode Van Hecke werd destijds al genoemd als eventuele aartsbisschop van Mechelen-Brussel, de post waarop De Kesel werd benoemd als opvolger van mgr. Léonard.

Van Hecke heeft naar eigen zeggen “na vier jaar nadenken” niet geaarzeld de benoeming van paus Franciscus te aanvaarden. Toch was het duidelijk niet gemakkelijk om afscheid te nemen van zijn medebroeders in de abdij van Orval.

Nederlandse bisschoppen aanwezig

De nieuwe bisschop had een duidelijke brok in de keel toen hij de monastieke gemeenschap bedankte. Zijn medetrappisten zaten dan ook symbolisch op de eerste rij van de Sint-Baafskathedraal, nog voor de familie en verwanten van de wijdeling.

Een twintigtal bisschoppen legde mgr. Van Hecke de handen op, onder wie ook bisschop-coadjutor Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam en emeritus-bisschop Frans Wiertz van Roermond.

Koningin Paola

De Gentse kathedraal was trouwens te klein en talloze gelovigen moesten de plechtigheid in een belendende zaal via een groot scherm volgen.

De nieuwe bisschop had er immers op aangedrongen dat verschillende jongeren en gezinsgroepen uit het bisdom een voorbehouden plekje zouden krijgen. Naast allerlei hoogwaardigheidsbekleders was zelfs koningin Paola naar Gent afgezakt.

Interreligieuze en oecumenische delegaties

Daarnaast was ook ruim plaats voorzien voor interreligieuze en oecumenische delegaties. Zo waren de orthodoxe metropoliet Athenagoras, voormalig oud-katholiek aartsbisschop Joris Vercammen van Utrecht en de voorzitter van het Consistorie van Israëlitische gemeenschap van België, Philippe Markiewicz, erbij.

De herdersstaf

Pittig detail: mgr. Lode Van Hecke heeft al een staf gedragen, maar een abt houdt die staf naar binnen gekeerd – naar de abdijgemeenschap. Een bisschop daarentegen houdt zijn herdersstaf naar buiten gekruld, gericht op het bisdom en de wereld buiten zijn kathedraal.

In november 2019 benoemd

Paus Franciscus benoemde abt Lode Van Hecke eind november 2019 tot nieuwe bisschop van Gent. Hij werd daarmee de opvolger van mgr. Luc Van Looy.

Van Hecke werd in 1950 geboren in het West-Vlaamse Roeselare. Hij wilde arts worden, maar ervoer een priesterroeping. Hij studeerde hierop een jaar aan het seminarie van Brugge en vervolgens filosofie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Priesterwijding

Tijdens zijn militaire dienst leerde hij de trappisten van Orval kennen, in het Waalse bisdom Namen. Na afronding van zijn Leuvense filosofiestudie begon Van Hecke daar in 1976 aan zijn noviciaat. In 1983 legde hij zijn eeuwige geloften af en in 1995 werd hij priester gewijd door de bisschop van Namen, mgr. André Léonard.

Directeur van de brouwerij van Orval

Voordat Van Hecke in 2007 tot abt van Orval gekozen werd, was hij onder meer prior en gastenbroeder van de abdij van Orval. Ook was hij econoom en directeur van de aan de abdij verbonden bierbrouwerij.

Van 2002 tot 2004 werkte hij bovendien in Rome als secretaris van de abt-generaal van de cisterciënzer orde.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.