fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
In beeld

Stille Omgang trekt vierduizend pelgrims

KN Redactie 20 maart 2019
image
Foto: Ramon Mangold

Naar schatting vierduizend pelgrims hebben volgens de organisatie afgelopen zaterdagavond en -nacht de Stille Omgang gelopen.

Met de stille gebedstocht door het centrum van Amsterdam wordt jaarlijks het Mirakel van Amsterdam herdacht: het wonder uit 1345 waarbij een door een zieke uitgebraakte hostie in het vuur terechtkwam, maar niet verbrandde. Nadat een priester de hostie naar de kerk had gebracht, keerde die bovendien op wonderbaarlijke wijze naar de woning van de zieke terug.

De bedevaartgangers volgen jaarlijks de route die de priester (pastoor van de Oude Kerk) in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van het eucharistisch wonder.

Voor en na de tocht van dit jaar waren er in verschillende kerken in Amsterdam Missen en gebedsbijeenkomsten. Fotograaf Ramon Mangold was aanwezig bij het jongerenprogramma van de Stille Omgang in de Mozes en Aäronkerk en maakte tijdens het programma en de Omgang erna deze reeks foto’s: