fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Mystiek die de maatschappij opbouwt: Edith Stein is gids voor het dagelijks leven

KN Redactie 9 augustus 2019
image
Deze foto van Edith Stein werd kort voor haar verhuizing naar de karmel in Echt gemaakt. Foto: wikimedia commons - archief karmel Keulen

Van de wijsheid en het voorbeeld van de heilige Edith Stein (1891-1942), de mystica die de Kerk vandaag gedenkt, kun je ook als niet-kloosterling volop leren. “Gebed leidt voor haar tot meer solidariteit.”

Dat zegt de Vlaamse Edith Stein-kenner dr. Ilse Kerremans deze week in Katholiek Nieuwsblad.

Geboeid door Edith Stein

Kerremans, gepensioneerd chirurg, is haar leven lang geboeid door Stein, de seculiere Jodin die katholiek werd en vervolgens in de karmel van Keulen trad. “Ik vind in haar leven altijd stukjes van mijn eigen biografie terug, behalve haar heiligheid”, lacht Kerremans, die lid is van de lekenorde van de ongeschoeide karmel.

Edith Stein over man en vrouw

Stein dacht onder meer veel na over de verhouding tussen mannen en vrouwen. Hoewel een begaafd filosofe, kreeg ze geen leerstoel omdat ze een vrouw was. “In plaats van te bokken, ging ze aan de slag in het meisjesonderwijs, dat in die tijd in een betreurenswaardige toestand verkeerde”, vertelt Kerremans.

“Daarnaast gaf ze voordrachten om erop te wijzen dat de vrouw een eigen taak heeft en een behoorlijke opvoeding verdient. Ze waardeerde zeker de taak van de moeder aan de haard, maar verzette zich tegen de beperking van de betekenis van het vrouw-zijn. Zich baserend op het scheppingsverhaal schreef ze: ‘Man en vrouw krijgen samen een drievoudige taak: Gods evenbeeld zijn, nakomelingen voortbrengen en de aarde beheersen. Man en vrouw zijn gelijkwaardig en vullen elkaar aan, zoals twee handen gelijk zijn en het best werken als ze dat samen doen.’”

Het gebed centraal

Centraal stond voor Edith Stein het gebed, “de omgang van de ziel met God”. Dat is niet zweverig, maar heeft juist een praktische kant.

“Gebed stond voor haar niet los van de naastenliefde, maar zorgde juist voor meer solidariteit”, zegt Kerremans. “Dat zien we weerspiegeld in haar pedagogische project. Ze wilde van haar leerlingen empathische mensen maken die de maatschappij opbouwden.”

Verhuisd naar de karmel van Echt

Edith Stein had zich in 1922 laten dopen en trad in 1934 in, waarna zij de kloosternaam Teresa Benedicta van het Kruis aannam. Onder druk van de toenemende Jodenvervolging in Duitsland verhuisde ze in 1938 naar het karmelklooster in het Limburgse Echt. In 1939 volgde haar zus Rosa, die eveneens katholiek en religieuze was geworden.

Vergast in Auschwitz

Beiden werden op 2 augustus 1942 opgepakt om naar Auschwitz afgevoerd te worden. Vermoedelijk werden ze daar op 9 augustus vergast.

Paus Johannes Paulus II verklaarde Edith Stein in 1998 heilig. Ze is mede-beschermheilige van Europa.

Paus Franciscus over Edith Stein

Paus Franciscus stelde Edith Stein woensdag nog ten voorbeeld. Bij de algemene audiëntie zei hij onder meer: “Ik nodig iedereen uit haar moedige keuzes te volgen, die werden uitgedrukt in een authentieke bekering tot Christus, en in de gave van haar leven tegen alle vormen van intolerantie en ideologische perversie.”

> Lees het hele interview met Ilse Kerremans via KN Digitaal of in de papieren editie van deze week.