<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Foto: Drew Beamer - Unsplash
Overweging

Bidden zweverig? Welnee!

Joris Schröder 7 juni 2024

‘Spreken met God’ is ongetwijfeld de meest traditionele omschrijving van waar het om gaat bij bidden. “Een weinig origineel thema”, hoorde ik onlangs iemand zeggen; “is het niet wat zweverig?”

Jaar van gebed

Eeuwenoud is de gewoonte om kroonjaren zoals 1000, 1950 of 2000 een eigen thema te geven. Paus Franciscus wil daarmee als opperherder een nieuwe impuls geven aan het leven van katholieken wereldwijd. Het gaat niet om een speciale theologische of pastorale invalshoek, maar om daarmee de schijnwerper te richten op de kern van ons bijbelse geloven en leven.

Christelijk geloof is het leven erkennen en aanvaarden als een gave van de Allerhoogste, als genade, en Hem durven aanspreken als God, onze Vader. “Wat hebt ge, wat ge niet ontvangen hebt?” (1 Kor. 4,7). Indien je niet wordt als kinderen kun je het Rijk Gods niet binnengaan (Mt. 18,3), waarmee besef van afhankelijkheid en kindschap Gods in één adem met elkaar worden verbonden.

Erenaam

Theresia van Ávila (1515-1582) noteert: “Jezus’ mensheid is onze ontmoetingsplaats met God.” Waarom zouden we anders in iedere eucharistieviering een passage lezen uit de evangeliën, luisteren naar een uitspraak of essentiële gebeurtenis die ten nauwste met Hem is verbonden? We proberen Hem na te volgen in zijn relatie met God als zijn en onze Vader; daarom noemen wij ons met recht christenen, een erenaam.

https://www.kn.nl/categorie/levende-traditie/

Kortom, het gaat om onze menselijke verbondenheid met God, maar het gaat ook om de individuele mens zoals hij of zij door God is gekend en bemind. Het gaat om de relatie. Dit wordt mooi uitgedrukt in de titel van een bundeltje over gebed van dominee Jurjen Beumer uit 2008, met de titel Bidden, het meest intieme gesprek.

Zoektocht

Bidden is geloven! Geloven is geen zweverige mijmering, ook al blijft het vaak een zoektocht; het is een ontdekking en een overgave aan een persoonsrelatie, die vraagt om een concrete verwoording, opdat ons geloof niet vervaagt.

Bekend is de uiteenzetting van Simone Weil (1909-1943), kerkelijk gezien een hoogbegaafde randgelovige, die diep werd geraakt door het gregoriaans in de abdij van het Franse Solesmes. Zij vertelt hoe ze dagelijks het Onze Vader reciteerde in de haar goed bekende Griekse grondtaal en daar haar levenskracht uit putte.

Poort van geloof

De Catechismus zegt expliciet: “Men gaat het gebed in door de poort van het geloof” (nr. 2656, Youcat nr. 485). Geen wonder daarom dat heiligen vaak aangeduid worden als ‘gidsen in gebed’.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.