fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Overweging

De vraag die tijdens de Advent nooit gesteld wordt

Jeffrey Kirby 2 december 2021
image
Kinderen maken een adventskrans voor de vier weken van voorbereiding op Kerstmis. Buiten de adventskrans weten veel gelovigen niet meer welke eisen de Advent aan ons stelt. Foto: CNS Photo - Mike Crupi, Catholic Courier

“En, wat geef jij op in de Advent?” Het is een vraag die nooit gesteld wordt. Veel gelovigen beseffen niet eens dat het in de Advent ook om boetedoening draait. Waarom zou je in dit seizoen iets opgeven? Is dat niet meer iets voor de veertigdagentijd?

Het verband tussen deze twee seizoenen van boetedoening in de Latijnse Kerk is vervaagd en bijna vergeten. De spirituele identiteit van de veertigdagentijd blijft nog maar ternauwernood overeind in de hedendaagse cultuur van zelfverbetering. En de Advent is al enige tijd geleden het slachtoffer geworden van het seculiere Kerstmis. Misschien halen mensen nog een adventskrans tevoorschijn, maar veel gelovigen zijn zich niet meer bewust van de eisen die de Advent aan ons stelt.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een kans om dichter bij Jezus te komen

Nu de mensheid blijft worstelen met de wereldwijde pandemie, is het voor gelovigen een uitgelezen moment om de Advent opnieuw als een kans te zien hun hele leven tegen het licht te houden en te zoeken naar manieren om dichter bij Jezus te komen en aan zijn genade mee te werken.

De Advent als liturgisch seizoen herinnert ons aan de aanwezigheid van de Heer en aan zijn komst midden onder ons. Zoals de heilige paus Johannes Paulus II ons leerde: “Het christendom leeft het mysterie voor van de werkelijke komst van God onder de mensen, en leeft voortdurend voor deze realiteit. Het is simpelweg het hart van het christendom.”

Sacramenten ontvangen

Advent als tijd van voorbereiding op Jezus’ komst draait om drie dingen. Het historische verhaal over Jezus’ geboorte is het fundament van de Advent. Het waardig ontvangen van de sacramenten is ook een centraal punt in de Advent, omdat wij er zo aan herinnerd worden dat Jezus via de sacramenten tot ons komt.

“De Advent is al enige tijd geleden het slachtoffer geworden van het seculiere Kerstmis”

Jezus’ wederkomst speelt een grote rol in de Advent, omdat ons steeds wordt voorgehouden dat Hij zal wederkomen. De Advent is dan ook een tijd waarin wordt benadrukt dat wij klaar moeten zijn voor zijn wederkomst.

St.-Johannes Paulus II zei: “De oproep om waakzaam te zijn weerklinkt vele malen in de liturgie, vooral in de Advent, een tijd van voorbereiding, niet alleen op Kerstmis, maar ook op de definitieve en glorieuze komst van Christus aan het einde der tijden. Het heeft dus een uitgesproken eschatologische betekenis en nodigt de gelovige uit om elke dag en elk moment door te brengen in de tegenwoordigheid van Hij die is, was en komt, en aan wie de toekomst van de wereld en van de mens toebehoort.”

Moeilijke vragen stellen

Daarom is de Advent ook een tijd van boetedoening. We worden opgeroepen om op de Heer te wachten, stil te staan, na te denken, onszelf moeilijke vragen te stellen en belangrijke dingen op de eerste plaats te zetten. Als zodanig roept het seizoen op tot ascese. Het daagt ons uit om ons leven te heroriënteren en Jezus Christus opnieuw in het centrum van ons hart te plaatsen.

Waar zijn we afgedwaald? Op welke punten hebben we compromissen gesloten? Hoe is ons gebedsleven? Wanneer was onze laatste biecht? Hoe hebben wij de zieken en armen geholpen?

https://www.kn.nl/abonnementen/

Werk in uitvoering

Het christelijk geloof zit vol uitdagingen en mogelijkheden om de Heer te ontmoeten, om aan onszelf te sterven en om de mensen om ons heen te dienen in Jezus’ naam. Niemand van ons is volmaakt. We zijn allemaal werk in uitvoering. Advent moet ons niet overweldigen. We moeten niet ten prooi vallen aan zelfhaat of schaamte.

We moeten wel oprechte vragen stellen. We moeten nuchter en eerlijk zijn in het onderzoeken van ons leerlingschap. We moeten goede voornemens maken om bij de Heer te zijn en ons voor te bereiden op zijn komst. We moeten ons goed gaan voelen bij de uitdagingen van de Advent.

Niet ten onder gaan in de drukte

In alle drukte van het dagelijks leven, in een maand waarin cadeaus worden gekocht en versieringen worden opgehangen, mogen we niet toestaan dat het seizoen van de Advent ten koste gaat van een seculiere vroege viering van het kerstseizoen.

We moeten letten op de zachte stem die ons roept om ons voor te bereiden op de komst van de Heer. We moeten openstaan voor Gods handelen waardoor Hij ons wil omvormen naar zijn gelijkenis, terwijl we uit onszelf geroepen worden tot een levendige ontmoeting met Hem en met onze naasten.

En, wat geef jij op tijdens deze Advent?

Jeffrey Kirby is priester van het Amerikaanse bisdom Charleston, spreker en auteur.