<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Foto: CNS - Sam Lucero, The Compass
Overweging

Dichtbij het heilige

Michel Hagen 11 mei 2024

In april maakten de relieken van Bernadette een rondgang door ons land. Het waren wonderlijke dagen. Heel nuchtere mensen zeiden eerst: “Wat moet ik me nu voorstellen bij een paar stukjes bot?” Diezelfde mensen zeiden naderhand dat ze toch sterk de ervaring van aanwezigheid hadden gevoeld.

Gestage stroom pelgrims

Die kleine heilige Bernadette in ons midden, eenvoudig door de aanwezigheid van haar relieken. Een gevoel, een beleving, een ervaring. Ze bracht een gestage stroom van pelgrims op gang. De aanwezigheid van Bernadette, die ons in de aanwezigheid van Maria brengt en Maria die ons dichter bij Jezus brengt.

Relieken zijn dingen die een heilige heeft nagelaten. Het kan een stukje uit het gebeente of iets anders van het lichaam zijn, maar ook voorwerpen die de heilige dikwijls heeft gebruikt. Het is niet nieuw; van Jezus bewaren we de lijkwade van Turijn, het is zijn doodskleed of grafdoek. Ook bezoeken mensen in Bethlehem de plek van zijn geboorte en in Jeruzalem het graf waarin Hij begraven was.

Concrete mensen

Relieken zijn altijd tastbaar, concreet. Ze helpen ons de werkelijkheid van de heilige dichterbij te brengen. De heiligen zijn geen personages uit een roman of verzonnen figuren in een film. Ook die kunnen inspireren, maar de heiligen zijn juist concreet. Ze hebben Jezus nagevolgd en hebben dat in hun leven volgehouden.

“Relieken zijn voor ons belangrijk omdat de heiligen voor ons voorbeelden en voorsprekers zijn; hemelse helpers”

Onder de christenen was het al vroeg een gebruik om op de graven van de heiligen de Eucharistie te vieren. Dit gebruik kennen we uit het Rome van de eerste eeuwen. Zo hebben bepaalde plekken op aarde een bijzondere betekenis. We kunnen dat al zien in de Bijbel, waar Jakob de plaats waar hij de hemelladder zag, een nieuwe naam gaf: Betel – dit is het huis van God en de poort van de hemel (Gen. 28,11-22).

Niet aan een plek gebonden

Toch behouden wij als katholieken ook altijd een zekere nuchterheid. Het Joodse volk had al ontdekt dat God niet alleen in Israël, maar ook in Egypte macht had. God is niet aan een plek of gebouw gebonden. Jezus zond zijn leerlingen naar alle windstreken van deze aarde en beloofde met hen te zijn tot het einde van de wereld (Mt. 28,20b). Hij is overal bij ons en in het bijzonder als er twee of drie in zijn Naam bijeen zijn (Mt. 18,20).

Dat neemt niet weg dat plekken belangrijk zijn. Zo zijn de relieken van de heiligen voor ons belangrijk omdat de heiligen voor ons voorbeelden en voorsprekers zijn; hemelse helpers. Zij brengen Gods Koninkrijk dichterbij en helpen ons Jezus na te volgen.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.