<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Foto: OSV News - CNS file, Bob Roller
Overweging

Gods aanwezigheid vieren

Michel Hagen 31 mei 2024

Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag) bestaat al sinds 1248. Het gaat terug op de visioenen van Juliana, een augustines van het klooster Mont Cornillon in Luik. Vanaf 1209 had zij mystieke ervaringen waarin zij Christus zag. Hij gaf haar de opdracht zich in te spannen voor de instelling van Sacramentsdag.

De bisschop van Luik hechtte geloof aan haar visioenen en in het jaar 1248 stelde hij dit feest in voor zijn bisdom. De latere paus Urbanus IV was aartsdiaken van datzelfde bisdom Luik. Veertien jaar later, op 11 augustus 1264, bepaalde hij dat Corpus Christi (Sacramentsdag) in de hele Kerk gevierd moest worden.

In de belangstelling

Waarom vieren we dit feest? Denk eens aan de verschijning van Maria aan Bernadette in Lourdes. Maria verzocht een kerk op die plek te bouwen. Waarom? Niet omdat Maria zo graag in de belangstelling staat, maar omdat zij op die plek iets goeds kan betekenen voor de mensen die daar komen, met name voor de zieken.

“De Eucharistie, de Communie, is als voedsel voor de ziel, hemelbrood dat verrijzeniskracht geeft.”

Zo is het ook met Sacramentsdag. Jezus droeg aan zuster Juliana op dat er een feest moest worden ingesteld om zijn aanwezigheid in de Eucharistie te vieren. Niet omdat Jezus zo graag in het middelpunt van de belangstelling staat, maar omdat Hij daardoor iets goeds voor ons kan zijn. De Eucharistie, de Communie, is als voedsel voor de ziel, hemelbrood dat verrijzeniskracht geeft.

Verborgen aanwezigheid

In de Eucharistie en vooral bij de aanbidding mogen we ons meer bewust zijn van die aanwezigheid van Christus in de hostie. Het is zijn verborgen aanwezigheid die Hij ons had beloofd: “Zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld (Mt. 28,20)”.

In de aanbidding eren wij Christus en naderen we tot Hem die heeft gezegd: “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verkwikking schenken” (Mt. 11,28).

Waakvlam

Als wij bij Hem zijn, krijgen we opnieuw moed en kracht om ons kruis te dragen en er te zijn voor anderen. De godslamp bij het tabernakel is de waakvlam die ons eraan herinnert dat de Heer in ons midden is door de Communie die daar wordt bewaard.

We vieren het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Zoals bij elk sacrament geldt ook hier: Christus heeft het ons gegeven, omdat wij het nodig hebben. We mogen Hem speciaal op deze dag danken; op het feest van zijn aanwezigheid voor ons.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.