fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Overweging

‘Troost laat je zien dat God aanwezig is in alle dingen’

KN Redactie 23 november 2022
image
Paus Franciscus begroet de gelovigen bij aankomst op het Sint-Pietersplein op 23 november. Foto: CNS - Vatican Media

Tijdens de algemene audiëntie van 23 november legde paus Franciscus uit waarom troost een groot geschenk is voor ons geestelijk leven.

Troost, ofwel het licht van de ziel, is een ander belangrijk element voor onderscheiding, dat niet als vanzelfsprekend mag worden beschouwd.

Wat is geestelijke troost? Het is een ervaring van innerlijke vreugde, waardoor men Gods aanwezigheid in alle dingen kan zien; het versterkt het geloof en de hoop, en ook het vermogen om goed te doen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Niet opgeven bij moeilijkheden

Degene die troost ervaart geeft niet op bij moeilijkheden, omdat hij of zij een vrede ervaart die sterker is dan de beproeving. Het is daarom een groot geschenk voor het geestelijk leven en voor het leven als geheel.

Troost is een intieme beweging die ons ten diepste raakt. Het is niet opvallend, maar het is zacht, delicaat: je voelt je omhuld door Gods aanwezigheid, op een manier die altijd jouw vrijheid respecteert.

Vrede van de heiligen

Denk maar aan de ervaring die de heilige Augustinus had toen hij met zijn moeder Monica sprak over de schoonheid van het eeuwig leven; of aan de volmaakte vreugde van Franciscus van Assisi – die overigens gepaard ging met situaties die zeer moeilijk te verdragen waren; en denk maar aan al die heiligen die tot grote dingen in staat waren, niet omdat ze zichzelf goed en bekwaam achtten, maar omdat ze gesteund werden door de verzachtende zoetheid van Gods liefde.

Het is de vrede die St.-Ignatius van Loyola met ontzag in zichzelf opmerkte toen hij het leven van de heiligen las. Vertroost worden is in vrede zijn met God, voelen dat alles in ons harmonieus is. Dat wil zeggen, echte vrede is een vrede die goede gevoelens in ons doet ontkiemen.

“Als we getroost worden, krijgen we het verlangen om goede dingen te doen”

Troost biedt hoop en biedt vrede, maar niet om er simpelweg van te genieten. Nee, het geeft je vrede en trekt je naar de Heer toe en zet je op het juiste pad om goede dingen te doen. Als we getroost worden, krijgen we het verlangen om goede dingen te doen, altijd.

Daarentegen krijgen we in tijden van verlatenheid de neiging ons af te sluiten en niets te doen. Troost duwt je vooruit, in dienst van anderen, van de maatschappij, van mensen. Troost is een gave van de Heilige Geest: het maakt een vertrouwdheid met God mogelijk die afstanden lijkt op te heffen.

Komt dit van God?

Maar laten we voorzichtig zijn. We moeten een goed onderscheid maken tussen troost die van God komt, en valse troost. Is echte vertroosting als een druppel op een spons, zacht en intiem, de valse versies ervan zijn luider en opzichtiger, puur enthousiasme zonder consistentie.

Valse troost leidt ertoe dat de mens zich in zichzelf terugtrekt, en zich niet bekommert om anderen. Valse troost laat ons uiteindelijk leeg achter. Als we ons gelukkig voelen, in vrede, zijn we tot alles in staat. Maar verwar die vrede niet met een voorbijgaand enthousiasme, want enthousiasme is er het ene moment, om daarna te verdwijnen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Onderscheiden

Daarom moet je dit onderscheid maken, zelfs als jij je getroost voelt. Want valse troost kan een gevaar worden, als we er obsessief naar zoeken als doel op zich, en de Heer vergeten. We moeten de Heer zoeken en de Heer troost ons met zijn aanwezigheid en houdt ons op de been. (Vertaling Susanne Kurstjens)