fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Overweging

Zijn wij er voor de verloren schapen?

KN Redactie 18 januari 2023
image
Paus Franciscus kijkt met vertedering naar een baby die hem tijdens de audiëntie van 18 januari wordt aangereikt door de trotse ouders. Foto: CNS - Paul Haring

Tijdens de algemene audiëntie van 18 januari legde paus Franciscus uit dat we steeds moeten kijken naar Jezus, het onovertroffen model van de evangelisatie.

We begonnen vorige week met een nieuwe reeks catecheses over de evangelisatie, ofwel de apostolische ijver. Vandaag kijken we naar het onovertroffen model van die verkondiging: Jezus. Het Evangelie noemt Hem het “Woord van God” (vgl. Joh. 1, 1). Dat wijst op een essentieel aspect van Jezus: Hij is altijd in relatie, nooit geïsoleerd. Het Woord bestaat om doorgegeven te worden.

Als we kijken naar zijn dagen zien we dat op de eerste plaats de intimiteit met de Vader staat, het gebed. Alle belangrijke beslissingen worden door Hem gemaakt na gebed (vgl. Lc. 6,12; 9,18). Juist in deze relatie ontdekt Jezus de betekenis van zijn mens-zijn, omdat Hij op een missie voor ons is, door de Vader naar ons gezonden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De Goede Herder

In dit opzicht is zijn eerste openbare optreden interessant. Jezus verricht geen groot wonder, Hij brengt geen sensationele boodschap, maar mengt zich onder de mensen die zich door Johannes laten dopen. Zo biedt Hij ons de sleutel tot zijn optreden in de wereld: zich inzetten voor de zondaars, met ons solidair zijn, in het totale delen van het leven. Dat wil zeggen, Jezus is in contact met de Vader in gebed en vervolgens is Hij in contact met alle mensen om de weg van het Koninkrijk van God te onderwijzen.

Jezus spreekt over zichzelf als de Goede Herder, degene die “zijn leven geeft voor zijn schapen” (Joh. 10,11). Herder zijn was namelijk niet zomaar een baan, het was een ware manier van leven: vierentwintig uur per dag met de kudde zijn. Jezus doet dus niet zomaar iets voor ons, Hij geeft zijn leven voor ons.

“Jezus’ pastorale hart klopt altijd voor hen die verloren zijn”

Om het optreden van de Kerk in één woord samen te vatten, wordt vaak de term ‘pastoraal’ gebruikt. En om ons pastorale werk te evalueren, moeten we onszelf vergelijken met Jezus de Goede Herder. Volgen we Hem na door te bidden zodat ons hart in overeenstemming is met het zijne? Jezus zelf maakte zijn leerlingen duidelijk: “Los van Mij kunt gij niets” (Joh. 15,5).

Als je bij Jezus bent, ontdek je dat zijn pastorale hart altijd klopt voor hen die verloren zijn. En ons pastorale hart? Hoe vaak zeggen we niet over mensen die een beetje moeilijk zijn: “Maar dat is zijn probleem”? Maar Jezus heeft dit nooit gezegd. Hij naderde altijd alle verschoppelingen. Hij werd er van beschuldigd dat Hij zich met zondaars ophield, omdat Hij hun Gods heil bracht.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Leren wat apostolische ijver is

Als we onze apostolische ijver willen trainen, moeten we hoofdstuk 15 van het Evangelie volgens Lucas lezen. Lees het vaak, want daar ontdek je wat apostolische ijver is. Daar ontdek je dat God niet in staat is te kijken naar de opsluiting van zijn schapen, noch hen bedreigt zodat ze niet weggaan. Als iemand verdwaalt, laat Hij diegene niet in de steek, maar blijft ernaar op zoek.

Koesteren wij soortgelijke gevoelens? Misschien zien we degenen die de kudde hebben verlaten als tegenstanders. Er is een goed Woord voor hen die de kudde hebben verlaten, en wij hebben de eer om dat Woord te verkondigen. Omdat het Woord, Jezus, ons dit vraagt: om steeds iedereen te benaderen, met een open hart, omdat Hij zelf zo is. (Vertaling Susanne Kurstjens)