fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus: ‘Alle christenen moeten getuigen dat er meer is dan vijandigheid en onverschilligheid’

KN Redactie 23 januari 2020
image
Een klein kindje grijpt de hand van paus Franciscus vast tijdens de audiëntie van 22 januari. CNS Photo - Yara Nardi, Reuters

Tijdens de algemene audiëntie van 22 januari sprak paus Franciscus over oecumenische gastvrijheid en het streven naar eenheid tussen de christenen.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

De catechese van vandaag sluit aan bij de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Het thema van dit jaar, gastvrijheid, werd ontwikkeld door de gemeenschappen op Malta en Gozo, al vanaf de tijd van de Handelingen van de Apostelen.

Dat boek vertelt over de gastvrijheid die de inwoners van Malta betoonden aan de apostel Paulus en zijn reisgenoten, die samen met hem schipbreuk leden. In mijn catechese van twee weken terug verwees ik naar die passage.

Stuurloos

We keren dus terug naar de dramatische ervaring van die schipbreuk. Het schip waarop Paulus meevaart, is overgeleverd aan de elementen. Ze zijn al veertien dagen op zee, stuurloos. Omdat noch de zon, noch de sterren zichtbaar zijn, voelen de reizigers zich gedesoriënteerd en verloren.

Onder hen beukt de zee woest tegen het schip en ze zijn bang dat de boot door de kracht van de golven vernietigd zal worden. Vanuit de hemel slaan wind en regen neer. De kracht van de zee en de storm is verschrikkelijk en heeft geen oog voor het lot van de mensen aan boord; het waren er meer dan 260!

Paulus’ leven is in Gods hand

Maar Paulus weet dat het niet zo is en spreekt. Zijn geloof zegt hem dat zijn leven in handen is van God, die Jezus uit de dood heeft doen opstaan, en hem, Paulus, heeft opgeroepen om het Evangelie naar de uiteinden van de aarde te brengen.

Zijn geloof zegt hem ook dat God een liefdevolle Vader is, zoals Jezus heeft verteld. Daarom wendt Paulus zich tot zijn reisgenoten en, bezield door het geloof, verkondigt hij hun dat God niet zal toestaan dat een haar op hun hoofd verloren gaat.

Gastvrijheid

Deze profetie doet zich voor op het moment dat het schip de kust van Malta bereikt en alle passagiers gaan veilig en wel aan land. En daar ervaren ze iets nieuws. In tegenstelling tot het brute geweld van de stormachtige zee, ervaren ze het getuigenis van de gastvrijheid van de eilandbewoners.

Deze mensen, die hen vreemd zijn, tonen zich begaan met hun lot. Ze ontsteken een vuur, zodat ze zich kunnen warmen. Ze geven hun een schuilplaats voor de regen en te eten. Ook al hebben ze de Blijde Boodschap van Christus nog niet ontvangen, toch tonen ze Gods liefde in concrete daden van vriendelijkheid.

“Gastvrijheid is een belangrijke oecumenische deugd”
- Paus Franciscus

De spontane gastvrijheid en zorgzame gestes laten dan ook iets van Gods liefde zien. En de Maltezen worden beloond voor hun gastvrijheid door de helende wonderen die God door Paulus op het eiland doet. Waar de Maltezen dus voor de apostel een teken waren van Gods voorzienigheid, was hij op zijn beurt voor hun een getuige van Gods barmhartige liefde.

Allemaal broeders en zusters

Lieve broeders en zusters, gastvrijheid is belangrijk en is ook een belangrijke oecumenische deugd. Het betekent bovenal erkennen dat andere christenen werkelijk onze broeders en zusters in Christus zijn. We zijn broeders en zusters.

Iemand kan je zeggen: “Maar die is protestant, en die orthodox…” Ja, maar we zijn broeders en zusters in Christus. Die genereuze daad is geen eenrichtingsverkeer, want wanneer wij andere christenen verwelkomen, ontvangen we hen als een geschenk dat ons gegeven wordt.

Een geschenk

Net zoals die goede Maltezen worden we beloond, want we ontvangen datgene wat de Heilige Geest gezaaid heeft in onze broeders en zusters. Dat wordt ook voor ons een geschenk, want ook de Heilige Geest zaait zijn genade overal.

Het verwelkomen van christenen uit een andere traditie, betekent in de eerste plaats hun Gods liefde tonen. Want ze zijn kinderen van God, onze broeders en zusters, en dat betekent ontvangen wat God in hun leven heeft gedaan.

Welwillend naar anderen luisteren

De oecumenische gastvrijheid vraagt om welwillend naar anderen te luisteren, aandacht te geven aan hun persoonlijke verhalen en aan de geschiedenis van hun gemeenschap, een geloofsgemeenschap met een andere traditie dan de onze.

De oecumenische gastvrijheid draagt het verlangen in zich om de godservaring van andere christenen te leren kennen en de hoop om de geestelijke geschenken die zij daaruit halen te ontvangen. Dat is een genade. Dit ontdekken is een genade.

Niet christelijk

Ik denk aan het verleden, aan mijn eigen land bijvoorbeeld. Toen er een aantal evangelische missionarissen arriveerden, ging een groep katholieken hun tenten in brand steken.

Dat niet, dat is niet christelijk. We zij allemaal broeders en zusters en we moeten elkaar gastvijheid betonen.

Opnieuw is de zee een gevaarlijke plek

Vandaag de dag is de zee waarop Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk leden, opnieuw een gevaarlijke plek voor het leven van andere reizigers. Overal ter wereld ondernemen mannen en vrouwen gevaarlijke reizen om te ontkomen aan geweld, oorlog en armoede.

“Wij als christenen moeten samenwerken om de migranten Gods liefde te tonen”
- Paus Franciscus

Net zoals Paulus en zijn reisgenoten krijgen ze te maken met onverschilligheid en de vijandigheid van de woestijn, de rivieren en zeeën. Talloze keren krijgen ze geen toegang tot de havens. Maar helaas krijgen ze ook te maken met nog ergere vijandigheid van de mensen.

Gods liefde tonen aan migranten

Ze worden uitgebuit door criminele mensenhandelaren, en dat vandaag de dag! Ze worden door sommige leiders behandeld als een nummer en als een bedreiging, en dat vandaag de dag! Soms werpt de ongastvrijheid hen als een golf terug in de armoede of de gevaren waarvoor ze zijn gevlucht.

Wij als christenen moeten samenwerken om de migranten Gods liefde te tonen, die Jezus Christus zichtbaar heeft gemaakt. We kunnen en moeten getuigen dat er niet alleen maar vijandigheid en onverschilligheid bestaan, maar dat elke mens kostbaar is voor God en door Hem bemind wordt.

Betere mensen en leerlingen worden

De verdeling die er nog steeds tussen ons bestaat, verhindert ons om ten volle het teken van Gods liefde te zijn.

Samenwerken om de oecumenische gastvrijheid voor te leven, vooral richting degenen van wie het leven kwetsbaar is, maakt van al ons christenen – protestanten, orthodoxen, katholieken, alle christenen – betere mensen, betere leerlingen en een meer verenigd christelijk volk. Dat brengt ons uiteindelijk dichterbij de eenheid en dat is Gods wil voor ons. (Vert. SK)