<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus blikt terug op reis VAE: ‘Een van Gods verrassingen’

KN Redactie 7 februari 2019
image
Paus Franciscus tijdens de Mis in Abu Dhabi CNS Photo - Paul Haring

Tijdens de algemene audiëntie van 6 februari blikte paus Franciscus terug op zijn bezoek aan de Verenigde Arabische Emiraten.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

De afgelopen dagen heb ik een korte apostolische reis gemaakt naar de Verenigde Arabische Emiraten. Een kort, maar heel belangrijk bezoek dat voortbouwde op de ontmoeting bij de Al-Azhar in Egypte in 2017 en een nieuwe stap betekende in de dialoog tussen christendom en islam en de inzet om de vrede in de wereld te bevorderen op basis van menselijke broederschap.

Franciscus van Assisi

Voor het eerst ging er een paus naar het Arabisch Schiereiland. En de Voorzienigheid wil dat het een paus was met de naam Franciscus, achthonderd jaar na het bezoek van Sint-Franciscus van Assisi aan sultan al-Malik al-Kamil. Ik heb tijdens deze reis vaak aan de heilige Franciscus gedacht: hij hielp mij om het Evangelie, de liefde van Jezus Christus, in mijn hart te bewaren tijdens de verschillende momenten van mijn bezoek.

In mijn hart was het Evangelie van Christus aanwezig, het gebed tot de Vader voor al zijn kinderen, vooral voor de allerarmsten, de slachtoffers van onrecht, oorlog en ellende…; gebed opdat de dialoog tussen het christendom en de islam de doorslaggevende factor mag zijn voor de vrede in de wereld van vandaag.

‘Multireligieuze oase’

Met heel mijn hart dank ik de kroonprins, de president, de vicepresident en alle autoriteiten van de Verenigde Arabische Emiraten die mij zo vriendelijk hebben ontvangen. In de laatste decennia is het land erg gegroeid: het is een kruispunt geworden tussen het Oosten en het Westen, een multi-etnische en multireligieuze ‘oase’. Een goede plek dus om de cultuur van de ontmoeting te bevorderen.

Ik ben bisschop Paul Hinder zeer erkentelijk, de apostolisch vicaris van Zuid-Arabië die het evenement voor de katholieke gemeenschap heeft voorbereid en georganiseerd. Mijn dank strekt zich ook met genegenheid uit naar de priesters, de religieuzen en de leken die de christelijke aanwezigheid in dit land vertegenwoordigen.

Priesters

Ik kreeg de kans om de eerste priester te ontmoeten die daarheen was getrokken om er vele gemeenschappen te stichten. Hij is in de negentig, zit in een rolstoel en is blind, maar zijn glimlach is niet van zijn gezicht te krijgen. Het is een glimlach van iemand die de Heer heeft gediend en heel veel goeds heeft gedaan.

Ik heb ook een andere negentigjarige priester ontmoet, maar die kon nog lopen en was nog steeds aan het werk. Bravo! En ik heb ook heel veel priesters ontmoet die daar zijn om ten dienste te staan van de christelijke gemeenschappen van de Latijnse ritus, de syro-malabarische ritus, de syro-malankarische ritus en de maronitische ritus en die uit Libanon, India, de Filipijnen en andere landen komen.

Verklaring

Naast de gesprekken, werd er in Abu Dhabi nog een extra stap gezet: de groot-imam van de Al-Azhar en ik hebben de verklaring over menselijke broederschap ondertekend. Daarin benadrukken we samen de gemeenschappelijke roeping van alle mensen om broeders en zusters te zijn, als zonen en dochters van God. Ook staat er dat we elke vorm van geweld verwerpen, vooral het geweld dat gepleegd wordt uit religieuze motieven, en dat we ons inzetten om authentieke waarden en vrede in de wereld te verspreiden.

Deze verklaring zal bestudeerd worden op scholen en universiteiten in een heel aantal landen. Maar ik raad jullie ook aan om die te lezen en te leren kennen, omdat er veel aanbevelingen in staan om verder te gaan met de dialoog over menselijke broederschap.

Dezelfde waarden

In een tijd als de onze, waarin sterk de neiging bestaat om een botsing te zien tussen de christelijke en de islamitische cultuur, en ook om religies te zien als een bron van conflict, hebben we opnieuw een duidelijk teken willen geven dat het mogelijk is om elkaar te ontmoeten, elkaar te respecteren en met elkaar in dialoog te treden.

We hebben ook willen laten zien dat, ondanks de verschillen in cultuur en traditie, de christelijke en de islamitische wereld elkaar waarderen en dezelfde waarden hebben: het leven, het gezin, het gevoel voor het religieuze, de eerbied voor ouderen, de opvoeding van jongeren en zo meer.

Heel veel mensen

In de Verenigde Arabische Emiraten leven iets minder dan een miljoen christenen: arbeidsmigranten afkomstig uit verschillende Aziatische landen. Gisterenochtend heb ik een vertegenwoordiging van de katholieke gemeenschap ontmoet in de Sint-Jozefkathedraal in Abu Dhabi, een heel eenvoudige kerk.

Na die ontmoeting heb ik voor iedereen de Mis opgedragen. Er waren heel veel mensen! Ze zeggen dat het aantal mensen in het stadion, dat een capaciteit heeft van veertigduizend mensen, samen met het aantal mensen dat buiten het stadion meekeek op de schermen, uitkwam op honderdvijftigduizend!

Vrede en gerechtigheid

Ik heb de Mis gevierd in het stadion van de stad en het Evangelie van de Zaligsprekingen verkondigd. Tijdens de Mis, waarin de aanwezige patriarchen, aartsbisschoppen en bisschoppen concelebreerden, hebben we in het bijzonder gebeden voor vrede en gerechtigheid, met een speciale intentie voor het Midden-Oosten en voor Jemen.

Beste broeders en zusters, deze reis was een van Gods ‘verrassingen’. Laten we Hem en zijn voorzienigheid eren, en laten we bidden dat de gezaaide zaadjes naar zijn wil vrucht mogen dragen. (Vert. SK)

 

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.