fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus: Er is maar één Evangelie, dat van Jezus Christus

KN Redactie 5 augustus 2021
image
Tijdens de eerste audiëntie na zijn ziekenhuisopname begin juli begroet paus Franciscus de aanwezige gelovigen. Foto: CNS Photo - Remo Casilli, Reuters

Tijdens de algemene audiëntie van woensdag 4 augustus legde paus Franciscus dat er maar één authentiek Evangelie is: Jezus’ dood en verrijzenis als bron van onze verlossing.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Als het gaat om het Evangelie en de missie om te evangeliseren, wordt Paulus enthousiast en windt hij zich op. Het lijkt wel alsof hij niets anders meer voor ogen heeft dan de missie die de Heer hem heeft toevertrouwd.

Hij is volledig toegewijd aan deze verkondiging en in niets anders meer geïnteresseerd dan het Evangelie. De verkondiging is Paulus’ liefde, zijn belangstelling, zijn vak. Hij zegt zelfs: “Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden om het Evangelie te verkondigen” (1 Kor. 1,17).

Paulus’ roeping

Paulus beschouwt heel zijn bestaan als een roeping om te evangeliseren, om Christus’ boodschap te doen kennen, om het Evangelie te doen kennen: “Wee mij, als ik het Evangelie niet verkondig”, zegt hij (1 Kor. 9,16). En als hij aan de christenen van Rome schrijft, presenteert hij zich eenvoudigweg zo: “Paulus, dienstknecht van Christus Jezus door Gods roeping apostel, bestemd voor de dienst van het Evangelie” (Rom. 1,1).

Dat is zijn roeping. Hij is er zich dus van bewust dat hij ‘apart is gehouden’ om het Evangelie onder iedereen te verspreiden en hij kan niet anders dan zich met heel zijn hebben en houden toewijden aan die missie.

Op het verkeerde pad

Dan begrijp je dus waarom de apostel zo verdrietig, teleurgesteld en zelfs verbitterd was over het gedrag van de Galaten die in zijn ogen het verkeerde pad op waren gegaan naar een punt waar geen terugkeer meer mogelijk is. Ze waren van het juiste pad afgeraakt.

De spil waar alles om draait is het Evangelie. Paulus denkt dan niet aan de vier evangeliën waar wij meteen aan denken. Als hij deze brief schrijft, zijn die vier evangeliën namelijk nog niet geschreven. Het Evangelie is voor hem datgene wat hij verkondigt, ofwel het kerygma.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het ware Evangelie

Welke verkondiging is dat? Jezus’ dood en verrijzenis als bron van onze verlossing. Een Evangelie dat tot uitdrukking komt in vier werkwoorden: “Christus is gestorven voor onze zonden, volgens de Schriften, en Hij is begraven en opgestaan op de derde dag, volgens de Schriften, en Hij is verschenen aan Kefas” (vlg. 1 Kor. 15,3 – 5).

Dat is de verkondiging van Paulus, de verkondiging die iedereen leven geeft. Dit Evangelie is de vervulling van de beloften en de verlossing die alle mensen aangeboden wordt. Wie het aanneemt wordt met God verzoend, als een waar kind ontvangen en ontvangt het eeuwig leven.

Tot de orde roepen

Dit grote geschenk is aan de Galaten gegeven en de apostel begrijpt niet hoe zij kunnen denken dat ze een ander ‘evangelie’ kunnen aannemen, misschien een verfijnder, intellectueler ‘evangelie’, maar een ander.

We moeten opmerken dat deze christenen het door Paulus verkondigde Evangelie nog niet compleet achter zich hebben gelaten. De apostel weet dat ze een verkeerde stap nog kunnen afwenden, maar hij roept hen krachtig, heel krachtig tot de orde.

Beginners

Als het begin van zijn argumentatie wijst hij er direct op dat de verkondiging door de nieuwe missionarissen – zij die het nieuwe verkondigen – het evangelie niet kan zijn. Het is zelfs een verkondiging die het ware Evangelie omver werpt, omdat het de weg blokkeert naar de vrijheid, een sleutelwoord, die verkregen wordt als je tot geloof komt.

De Galaten zijn nog maar ‘beginners’ en dus is hun verwarring te begrijpen. Ze kennen de complexiteit van de Mozaïsche wet nog niet en in hun enthousiasme om het geloof in Christus te omarmen luisteren ze naar deze nieuwe predikers en geloven ze dat hun boodschap een aanvulling is op die van Paulus. Maar dat is niet zo.

“Paulus beschouwt heel zijn bestaan als een roeping om te evangeliseren, om Christus’ boodschap te doen kennen”

De apostel kan echter niet het risico lopen dat er op zo’n doorslaggevend vlak compromissen worden gesloten. Er is maar één Evangelie en dat is het Evangelie dat door hem verkondigd is. Een ander kan er niet zijn.

Let op! Paulus zegt niet dat het ware Evangelie dat van hem is, omdat hij degene is die het verkondigd heeft. Nee, dat zegt hij niet! Dat zou arrogant en ijdel zijn. Hij bevestigt juist dat ‘zijn’ Evangelie, hetzelfde als de apostelen elders verkondigden, het enige authentieke is, omdat dat het Evangelie van Jezus Christus is.

Harde woorden

Hij schrijft als volgt: “Ik verzeker u, broeders; het Evangelie dat door mij is verkondigd is geen product van mensen Want ook ik heb het niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door een openbaring van Jezus Christus” (Gal. 1,11 – 12).

Je begrijpt dan waarom Paulus zulke harde woorden gebruikt. Tot twee keer toe gebruikt hij het woord ‘vervloekt’ dat wijst op de noodzaak om alles te verwijderen dat een bedreiging vormt voor de fundamenten van de gemeenschap. En dit nieuwe ‘evangelie’ vormt een bedreiging voor die fundamenten van de gemeenschap.

Geen onderhandeling mogelijk

Op dit punt laat de apostel dus geen ruimte tot onderhandeling. Over de waarheid van het Evangelie kun je niet onderhandelen. Ofwel ontvang je het Evangelie zoals het is en zoals het verkondigd is, ofwel ontvang je iets anders.

Maar onderhandelen over het Evangelie is niet mogelijk. Je kunt er geen compromissen over sluiten: het geloof in Jezus is geen koopwaar om te verhandelen; het is redding, ontmoeting en verlossing. Die dingen verkoop je niet voor een goede prijs.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Van goede wil

De situatie die aan het begin van deze brief beschreven wordt, lijkt tegenstrijdig, omdat alle mensen in kwestie van goede wil lijken te zijn. De Galaten die naar de nieuwe missionarissen luisteren, denken dat ze door de besnijdenis nog meer toegewijd zijn aan Gods wil en dat Paulus dus blij met ze is.

Paulus’ vijanden lijken te worden bezield door hun trouw aan de traditie die ze van de aartsvaders hebben ontvangen. Zij geloven dat echt geloven betekent dat je de wet naleeft. Door hun grote trouw rechtvaardigen ze zelfs de insinuaties en de verdachtmakingen tegen Paulus, die met het oog op de traditie als onorthodox wordt beschouwd.

Labyrint van goede bedoelingen

De apostel zelf is zich er terdege van bewust dat zijn missie van goddelijke aard is – het werd door Christus zelf aan hem geopenbaard! – en daarom is hij zo enthousiast over de nieuwheid van het Evangelie, wat een radicale nieuwheid is en niet een van voorbijgaande aard: er zijn geen evangeliën die ‘in de mode zijn’, het Evangelie is altijd nieuw.

Zijn pastorale vrees maakt hem streng, omdat hij een groot risico ziet opdoemen voor de kersverse christenen. In dit labyrint van goede bedoelingen is het dus noodzakelijk dat je jezelf bevrijdt om de allerhoogste waarheid te begrijpen die overeenkomt met de Persoon en de verkondiging van Jezus over de liefde van de Vader.

Onderscheiding is belangrijk

Dit is belangrijk: de kunst om te onderscheiden. We hebben in het verleden en ook vandaag heel vaak bewegingen voorbij zien komen die het Evangelie op een eigen manier verkondigen, soms met echte charisma’s. Maar vervolgens wordt er overdreven en wordt het hele Evangelie tot een beweging gereduceerd.

Dat is niet het Evangelie van Jezus Christus, maar het evangelie van de stichter of stichteres, dat in het begin van nut kan zijn, maar uiteindelijk geen vrucht draagt omdat het geen diepe wortels heeft. Om die reden zijn de duidelijke en vastberaden woorden van Paulus heilzaam voor de Galaten en ook voor ons. Het Evangelie is Christus’ geschenk aan ons; Hij is het zelf die het openbaart. Dat is wat ons leven geeft. (Vertaling Susanne Kurstjens)

https://www.kn.nl/abonnementen/