<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Denk eraan: de verlossing is gratis!

KN Redactie 18 december 2015
image

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Afgelopen zondag werd de Heilige Deur geopend in de kathedraal van Rome, de basiliek van St.-Jan van Lateranen, en werd in de kathedralen van alle bisdommen in hele wereld, evenals in de heiligdommen en kerken die de bisschoppen daarvoor hadden aangewezen de deur van de Barmhartigheid geopend.

De liefde van de Vader

Het Jubeljaar vindt plaats in de hele wereld, niet alleen in Rome. Het was mijn verlangen dat dit teken van de Heilige Deur in elke lokale Kerk aanwezig zou zijn, zodat het Jubeljaar van de Barmhartigheid een ervaring zou worden die met alle mensen gedeeld zou kunnen worden. Op deze manier is het Heilig Jaar in de hele Kerk van start gegaan en wordt het in elk bisdom gevierd zoals in Rome. Bovendien werd de eerste Heilige Deur midden in het hart van Afrika geopend. En Rome is het zichtbare teken van de universele communio. Moge deze kerkelijke communio steeds intenser worden, zodat de Kerk in de wereld het levende teken wordt van de liefde en de barmhartigheid van de Vader.

De enige Kerk

Ook op de 8e december heb ik deze behoefte willen onderstrepen, door, 50 jaar na dato, het begin van dit Jubileum te verbinden met de sluiting van het Tweede Vaticaanse Oecumenische Concilie. In feite heeft het Concilie de Kerk overdacht en gepresenteerd in het licht van het mysterie van de communio. Verspreid over de hele wereld en in zovele lokale kerken onderverdeeld, is zij toch altijd de enige Kerk van Jezus Christus, de Kerk die Hij heeft gewild en waarvoor Hij zichzelf heeft geofferd. De “ene” Kerk, die leeft van de communio met God.

Eindeloze Liefde

Dit mysterie van de communio, die van de Kerk het teken maakt van de Liefde van de Vader, groeit en rijpt in ons hart, als de liefde die wij herkennen in het kruis van Christus en waarin wij ons onderdompelen, maakt dat wij liefhebben zoals wijzelf door Hem worden bemind. Het gaat om een eindeloze Liefde, met het gelaat van de vergeving en de barmhartigheid.

Concrete tekenen

Maar barmhartigheid en vergeving moeten niet alleen mooie woorden blijven, maar moeten ook werkelijkheid worden in het dagelijks leven. Liefhebben en vergeven zijn de concrete en zichtbare tekenen dat het geloof onze harten heeft veranderd en ons in staat stelt in ons het leven zelf van God tot uitdrukking te brengen. Liefhebben en vergeven zoals God liefheeft en vergeeft. Dat is een levensprogramma waarin geen onderbrekingen of uitzonderingen mogelijk zijn, maar dat ons ertoe aanzet om altijd verder te gaan zonder ooit moe te worden, met de zekerheid dat wij worden ondersteund door de vaderlijke aanwezigheid van God.

Deuren van Barmhartigheid

Dit grote teken van het christelijke leven vertaalt zich verder in vele andere tekenen die kenmerkend zijn voor het Jubileum. Ik denk aan de velen die een van de Heilige Deuren zullen doorgaan, die dit jaar ware Deuren van Barmhartigheid zijn. De Deur verwijst naar Jezus zelf die heeft gezegd: “Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden” (Joh. 10,9). De Heilige Deur doorgaan is het teken van ons vertrouwen in de Heer Jezus die niet is gekomen om te oordelen, maar om te redden (vgl. Joh 12,47).

De verlossing is gratis

Denk eraan dat niet een of andere snelle slimmerik tegen jullie zegt, dat er voor moet worden betaald: nee! Voor de Verlossing wordt niets betaald. De Verlossing kun je niet kopen. Jezus is de deur, en Jezus krijg je gratis! Hijzelf heeft het over degenen die mensen niet zoals het hoort naar binnen laten gaan, en Hij zegt dan eenvoudigweg dat het boeven en bandieten zijn. Nogmaals, denk eraan: de verlossing is gratis.

Bekering van ons hart

De Heilige Deur doorgaan is het teken van een werkelijke bekering van ons hart. Als we die deur doorgaan is het goed om ons te herinneren dat we ook de deur van ons hart wijd open moeten houden. Ik sta voor de Heilige Deur en ik vraag: “Heer, help mij om de deur van mijn hart wijd open te zetten!” Het Heilig Jaar zou niet veel effect hebben als de deur van ons hart Christus niet doorlaat, die ons duwt om naar de anderen toe te gaan om Hem en zijn Liefde te brengen. Dus, net als de Heilige Deur open blijft, want die is het teken van de ontvangst die God zelf ons bereidt, zo ook moet onze deur, die van ons hart, altijd open staan om niemand uit te sluiten. Zelfs hij of zij die mij last bezorgt: niemand.

De biecht

Een ander belangrijk teken van het Heilig Jaar is de biecht. Naderen tot het sacrament waardoor we met God worden verzoend komt overeen met rechtstreeks zijn barmhartigheid ervaren. Het is gaan naar de Vader, die vergeeft: God vergeeft alles. God begrijpt ons ook in onze tekortkomingen, Hij begrijpt ons ook in onze tegenstellingen. En dat niet alleen, met zijn liefde zegt Hij ons, dat juist wanneer wij onze zonden erkennen, Hij ons meer naderbij is en ons aanspoort om vooruit te kijken. Hij zegt bovendien dat wanneer wij onze zonden bekennen en om vergeving vragen, het feest is in de hemel. Jezus viert feest: dat is zijn barmhartigheid: laten we de moed niet verliezen. Vooruit, doorgaan!

Vergeven is iets groots

Hoe vaak heb ik het niet gehoord: “Vader, het lukt me niet om de buurman, mijn collega op ’t werk, de buurvrouw, mijn schoonmoeder, mijn schoonzusje te vergeven.” Dat hebben we allemaal wel ooit gevoeld: “Ik kan maar niet vergeven.” Maar hoe kunnen wij God vragen ons te vergeven, als wij zelf niet in staat zijn te vergeven? Vergeven is iets groots, maar het is niet gemakkelijk, vergeven, want ons hart is arm en uit eigen kracht lukt het hem niet. Maar als wij ons er voor openstellen de barmhartigheid van God te ontvangen voor onszelf, worden wij op onze beurt in staat gesteld te vergeven. Ik heb zo vaak horen zeggen: “Die of die kon ik niet luchten of zien: ik haatte hem of haar. Maar op een dag ben ik tot God genaderd en heb ik om vergiffenis gevraagd voor mijn zonden en toen heb ik ook die persoon vergeven.” Dat zijn dingen die elke dag gebeuren. En wij hebben die mogelijkheid voor het grijpen.

Vat moed!

Daarom, vat moed! Laten we dit Jubeljaar beleven door te beginnen met die tekenen die een grote kracht van liefde in zich dragen. De Heer zal ons begeleiden om ons te voeren naar de ervaring van andere belangrijke tekenen voor ons leven. Vat moed en vooruit!

Lees hier de catechese van paus Franciscus over ‘Waarom een Jaar van Barmhartigheid?’.