<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus: ‘Vergeet nooit hoe God je leven binnenkwam’

KN Redactie 5 juli 2021
image
Paus Franciscus zegent een koppel tijdens de algemene audiëntie van 30 juni. Foto: CNS Photo - Vatican Media

Tijdens de algemene audiëntie van 30 juni legde paus Franciscus uit hoe ons bestaan verandert door Gods genade.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

We dringen beetje bij beetje door in de Brief aan de Galaten. We hebben gezien hoe die christenen in conflict komen over de vraag hoe te geloven. De apostel Paulus herinnert aan het begin van zijn brief aan hun eerdere relatie, het ongemak van de afstand en de onveranderlijke liefde die hij voor elk van hen heeft. Hij laat echter niet na om zijn bezorgdheid te uiten over de vraag of de Galaten wel het juiste pad volgen.

Het is de bezorgdheid van een vader die geloofsgemeenschappen heeft voortgebracht. Zijn doel is heel helder: de blijde boodschap van het Evangelie die de Galaten door zijn verkondiging hadden ontvangen, moet herhaald worden, zodat de ware identiteit waarop hun bestaan rust weer opgebouwd kan worden. Dat is het principe: de blijde boodschap die de Galaten van Paulus hadden ontvangen, blijven herhalen.

De diepte ingaan

We ontdekken meteen dat Paulus een groot kenner is van het mysterie van Christus. Vanaf het begin van zijn brief weigert hij de lage argumenten van zijn tegenstanders te gebruiken. De apostel mikt hoog en vertelt ook ons hoe we ons moeten gedragen als er conflicten ontstaan binnen de gemeenschap. Pas aan het einde van de brief wordt duidelijk gemaakt dat de ontstane controverse draait om de besnijdenis, om de belangrijkste joodse traditie dus.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Paulus kiest ervoor om meer de diepte in te gaan, omdat de waarheid van het Evangelie op het spel staat en ook de vrijheid van de christenen, die daar integraal deel van uitmaakt. Blijf in geval van problemen en conflicten niet hangen aan de oppervlakte. We zijn snel geneigd dat te doen om meteen een oplossing te vinden waardoor het lijkt alsof we het allemaal eens zijn met een compromis.

Paulus houdt van Jezus en hij weet dat Jezus geen God-mens is van compromissen. Zo werkt het Evangelie niet en Paulus kiest ervoor de moeilijkere weg te volgen. Hij schrijft het volgende: “Tracht ik nu de mensen te winnen of God?” Hij probeert niet iedereen te vriend te houden. Hij gaat verder: “Zoek ik soms de gunst van de mensen? Als ik nog de gunst van mensen zocht, zou ik geen dienaar van Christus zijn” (Gal. 1,10).

Roeping en bekering

Op de eerste plaats voelt Paulus zich geroepen om de Galaten eraan te herinneren dat hij niet door eigen toedoen een apostel is, maar door Gods roeping. Hij vertelt zelf het verhaal van zijn roeping en bekering, die samenvalt met de verschijning van de verrezen Christus tijdens Paulus’ reis naar Damascus (vgl. Hand. 9,1-9).

Het is interessant om te zien hoeveel hij vertelt over zijn leven voorafgaand aan die gebeurtenis: “Hoe ik de kerk van God fel heb vervolgd en haar trachtte uit te roeien; en hoe ver ik het bracht in de Joodse godsdienst, vele leeftijdgenoten onder mijn volk overtreffend in mijn grenzeloze ijver voor de overleveringen van mijn voorouders” (Gal. 1,13-14).

Christenvervolger

Paulus durft te bevestigen dat hij in het jodendom iedereen overtrof en dat hij echt een ijverige Farizeeër was, “wat ijver aangaat een vervolger van de kerk, in wettische heiligheid volmaakt” (Fil. 3,6). Maar liefst twee keer onderstreept hij het feit dat hij een verdediger is geweest van de “traditie van de voorvaderen” en een “overtuigd aanhanger van de wet”. Dat is Paulus’ verhaal.

Aan de ene kant staat hij erop te onderstrepen dat hij de Kerk fel heeft vervolgd en dat hij “een godslasteraar was, een vervolger en geweldenaar” (1 Tim. 1,13). Hij spaart zichzelf niet en kwalificeert zichzelf zo.

“Hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen van de Heer!”

Aan de andere kant maakt hij duidelijk hoe barmhartig God voor hem is geweest, wat hem ertoe gebracht heeft zijn welbekende radicale transformatie door te maken. Hij schrijft: “Ik was persoonlijk onbekend bij de christengemeenten van Judea. Zij wisten alleen van horen zeggen: ‘Hij die ons vroeger vervolgde verkondigt nu het geloof dat hij vroeger wilde uitroeien’” (Gal. 1,22-23).

Hij is bekeerd, veranderd. Zijn hart is veranderd. Paulus benadrukt zo de waarheid van zijn roeping door het opvallende contrast dat in zijn leven is ontstaan: van een vervolger van de christenen, die de tradities en de wet niet in acht namen, werd hij geroepen om apostel te worden om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

Maar we zien dat Paulus vrij is: vrij om het Evangelie te verkondigen en ook vrij om zijn zonden op te biechten. “Zo was ik”: de waarheid die vrijheid van hart geeft, is Gods vrijheid.

Verwondering en dankbaarheid

Als hij terugdenkt aan zijn eigen verhaal, is Paulus vol verwondering en dankbaarheid. Het is alsof hij tegen de Galaten wil zeggen dat hij alles wel had kunnen worden, behalve een apostel. Hij was van jongs af aan opgevoed om een onberispelijke volgeling te zijn van de Mozaïsche wet.

De omstandigheden hadden hem ertoe gebracht om te strijden tegen Jezus’ leerlingen. Er was echter iets onverwachts gebeurd: God had hem, in al zijn genade, zijn dode en verrezen Zoon geopenbaard, zodat hij zijn verkondiger kon worden onder de heidenen (vgl. Gal. 1,15-16).

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ontmoeting met de genade

Hoe ondoorgrondelijk zijn de wegen van de Heer! We kunnen zijn ondoorgrondelijkheid elke dag met onze eigen handen aanraken, maar vooral als we terugdenken aan de momenten waarop de Heer ons riep.

We mogen nooit de momenten en de manieren vergeten waarop God ons leven binnenkwam: houd in je hart en in je ziel vast aan de herinnering aan die ontmoeting met de genade, het moment dat God je bestaan veranderde. Hoe vaak komt bij het ervaren van Gods grote werken niet spontaan de vraag op: hoe is het mogelijk dat God een zondaar gebruikte, een zwakke en kwetsbare mens, om zijn plan te realiseren?

Serieuze voorbereiding

Toch is daar niets toevalligs aan, want het was allemaal al vastgelegd in Gods plan. Hij weeft onze geschiedenis, het verhaal van ieder van ons. Hij weeft onze geschiedenis en als we vol vertrouwen leven volgens zijn heilsplan, zullen we dat ook zien. De roeping omvat altijd een missie waartoe we zijn voorbestemd; daarom wordt ons gevraagd ons serieus voor te bereiden, in de wetenschap dat het God zelf is die ons uitzendt, God zelf die ons ondersteunt met zijn genade.

Broeders en zusters, we moeten ons door dit besef laten leiden: het belangrijkste is dat de genade het bestaan verandert en waardig maakt om ten dienste te staan van het Evangelie. Het belangrijkste is dat de genade al onze zonden bedekt, de harten en levens verandert, en ons nieuwe wegen laat zien. Laten we dat niet vergeten! (Vertaling Susanne Kurstjens)

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.