fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Paus: ‘Waarom is de Kerk niet ten onder gegaan? Omdat God bij haar is’

KN Redactie 19 september 2019
image
Paus Franciscus arriveert voor de algemene audiëntie van 18 september. CNS Photo - Vatican Media

Tijdens de algemene audiëntie van 18 september zei paus Franciscus dat alles wat Gods handtekening draagt, voorbestemd is om voor altijd te duren.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

We gaan verder met de catecheses over de Handelingen van de Apostelen. Geconfronteerd met het verbod van de joden om in naam van Jezus te onderrichten, antwoorden Petrus en de apostelen moedig dat ze niet kunnen gehoorzamen aan degenen die de verspreiding van het Evangelie in de wereld willen tegenhouden.

De Heilige Geest is met ons

De twaalf laten zo zien dat ze die “gehoorzaamheid van het geloof” bezitten die ze willen opwekken in alle mensen (vlg. Rom. 1,5). Sinds Pinksteren zijn ze immers geen ‘eenzame’ mannen meer. Ze ervaren die speciale synergie die hen losmaakt van zichzelf en hen doet zeggen: “wij en de Heilige Geest” (Hand. 5,32) of “de Heilige Geest en wij” (Hand. 15,28).

Ze voelen aan dat ze niet enkel ‘ik’ kunnen zeggen, het zijn mannen die los zijn gemaakt van zichzelf. Gesterkt door dit verbond laten de apostelen zich door niemand intimideren. Ze bezaten een indrukwekkende moed!

Bedenk dat ze lafaards waren: ze waren allemaal gevlucht toen Jezus werd gearresteerd. Maar van lafaards zijn ze zo moedig geworden. Waarom? Omdat de Heilige Geest met hen was. Datzelfde gebeurt met ons: als wij de Heilige Geest in ons hebben, zullen we de moed hebben om verder te gaan, de moed om heel veel gevechten te winnen; niet vanwege onszelf, maar omdat de Heilige Geest met ons is.

De martelaren van vandaag

Ze wijken niet af van hun pad als dappere getuigen van de Verrezen Jezus, zoals de martelaren van alle tijden, inclusief de onze, dat ook niet doen. De martelaren, die hun leven geven, verhullen niet dat ze christenen zijn.

Denk maar aan wat er een aantal jaar geleden gebeurde. Ook vandaag zijn er nog veel martelaren, maar laten we even terugdenken aan vier jaar geleden, aan die koptisch-orthodoxe christenen, harde werkers, daar op dat strand van Libië: bij allemaal werd de keel doorgesneden. Maar het laatste woord dat ze uitspraken was: “Jezus, Jezus”. Ze hebben hun geloof niet verloochend, want de Heilige Geest was met hen.

Dat zijn de martelaren van vandaag! De apostelen zijn de ‘megafoons’ van de Heilige Geest, gezonden door de Verrezene om enthousiast en zonder schroom het Woord te verspreiden dat redding brengt.

De kunst van de onderscheiding

En deze vastberadenheid doet het joodse ‘religieuze systeem’ werkelijk op zijn grondvesten schudden. De joden voelen zich bedreigd en antwoorden met geweld en terdoodveroordeling. Zo is het altijd met de vervolging van christenen: mensen die het christendom niet aanvaarden, voelen zich bedreigd en dus brengen ze christenen om het leven.

Maar voor het Sanhedrin klinkt de afwijkende stem van een Farizeeër die ervoor kiest in te gaan tegen de reacties van de zijnen: hij heet Gamaliël en is een verstandig man, “een wetgeleerde, die bij het hele volk in aanzien stond” (Hand. 5,34). Op zijn school leerde de apostel Paulus de “voorvaderlijke Wet” te volgen (vlg. Hand. 22,3). Gamaliël neemt het woord en laat zijn broeders zien hoe je de kunst van de onderscheiding beheerst in situaties die buiten de normale kaders vallen.

“De kracht van mensen op zichzelf blijft niet duren. Alleen Gods kracht blijft voor altijd”
- Paus Franciscus

Gods handtekening

Verwijzend naar een aantal mensen die zich eerder voordeden als Messias, toont hij aan dat elk menselijk project eerst algemene instemming kan oproepen om vervolgens alsnog ten onder te gaan. Terwijl alles wat van boven komt en Gods ‘handtekening’ draagt, voorbestemd is om voor altijd te duren. Puur menselijke projecten falen altijd; ze hebben hun tijd, net als wij.

Denk maar aan de vele politieke projecten, en hoe die van de een op de andere dag veranderen, overal ter wereld. Denk maar aan de grote keizerrijken, denk aan de dictaturen van de vorige eeuw: ze voelden zich oppermachtig en dachten de wereld te overheersen. En vervolgens gingen ze allemaal ten onder. Denk aan vandaag de dag, aan de rijken van vandaag: ze zullen ook ten onder gaan, als God niet met ze is. Want de kracht van mensen op zichzelf blijft niet duren.

De Kerk

Alleen Gods kracht blijft voor altijd. Denk maar aan de geschiedenis van de christenen, aan de geschiedenis van de Kerk, met haar vele zonden, schandalen en vreselijke dingen van de laatste tweeduizend jaar.

Waarom is de Kerk niet ten onder gegaan? Omdat God bij haar was. Wij zijn zondaar en heel vaak gedragen ook wij ons schandalig. Maar God is met ons. En God redt eerst ons en dan hen, maar Hij redt altijd, de Heer. De kracht ligt in “God met ons”.

Bedrieger of man van God?

Verwijzend naar een aantal mensen die zich eerder voordeden als Messias, toont Gamaliël aan dat elk menselijk project eerst algemene instemming kan oproepen om vervolgens alsnog ten onder te gaan.

Gamaliël komt tot de conclusie dat, als de leerlingen van Jezus van Nazareth geloven in een bedrieger, ze gedoemd zijn om in het niets te verdwijnen. Als ze echter iemand volgen die van God komt, kan men beter stoppen ze te bestrijden. En hij benadrukt: “Anders zou misschien blijken dat gij tegen God in verzet zijt” (Hand. 5,39). Hij leert ons om dit te onderscheiden.

Boodschappers van de levende God

Het zijn kalme en vooruitziende woorden, die het christelijke gebeuren in een nieuw licht plaatsen en die maatstaven bieden die ‘geuren’ naar het Evangelie, omdat ze uitnodigen de boom aan zijn vruchten te herkennen (vlg. Mt. 7,16). Ze raken het hart en hebben het gewenste effect: de andere leden van het Sanhedrin volgen zijn mening en zien ervan af de apostelen te laten doden.

Laten we de Heilige Geest vragen dat Hij in ons werkzaam mag zijn, opdat wij ons, zowel op persoonlijk als op gemeenschappelijk vlak, de gewoonte van de onderscheiding eigen mogen maken. Laten we Hem vragen dat we altijd de eenheid van de heilsgeschiedenis kunnen zien door de tekenen van God in onze tijd en in de gezichten van onze naasten te zien, zodat we leren dat de tijd en de menselijke gezichten boodschappers zijn van de levende God. (Vert. SK)