fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

15 dagen bidden met Petrus Jozef Triest

Pieter Derdeyn 17 mei 2021
image

Met een titel als 15 dagen bidden met Petrus Jozef Triest verwacht je een boekje met gebeden van deze stichter van de Broeders van Liefde. Maar dat is het niet. Het zijn eerder 15 bezinningen van de huidige generale overste, Broeder Stockman. Ze vertrekken wel steeds vanuit een stukje preek of tekst van de ordestichter, maar draaien al snel uit op een geloofspamflet of een manifest voor de zorg. Het zijn zeker waardevolle, waarachtige en inspirerende woorden, maar ze beroeren eerder het verstand dan het gebed. Als inleiding op het indrukwekkende leven van deze icoon van de caritas in België is het boekje beknopt, al raak je wel onder de indruk. Als theoretische uiteenzettingen zijn de tekstjes bondig, al bundelen ze heel wat inzichten. Maar misschien zoekt u net wat kleine zetjes om uw mijmeringen en meditaties te verdiepen. En dat lijkt de opzet van Broeder Stockman: kort maar krachtig op enkele belangrijke domeinen wijzen en daar het innerlijke leven raken.

Waarachtige zorg voor onze naaste

Zo word je meegenomen in zijn gedachten over de spirituele betekenis van het celibaat in het licht van het prangende priestertekort of over de waarde van de eucharistie tegenover de voortgaande ontmythologisering. De verhouding zonde en vrijheid komt aan bod, naast de rol van Maria en de rozenkrans en de deugd van de nederigheid. Stockman zoekt voornamelijk naar de bron waaruit een waarachtige zorg voor onze naaste geboren kan worden, steeds vanuit de inspiratie van Triest. Centraal staat de verhouding tussen werken en bidden en tussen Godsliefde en caritas. Meermaals wordt benadrukt dat liefde dé drijfveer moet zijn voor de zorg voor de armen en zieken, in tegenstelling tot de verzakelijking in de zorgverlening. Holistische zorg tegenover koude techniek. Leven geven voor alle mensen en voor de gehele mens, daar komt het op aan. Abortus en euthanasie worden daarbij krachtig verworpen.

De revolutie van de liefde

Stockman spreekt over “de revolutie van de liefde”. En dat die liefde soms lastig kan zijn, dat de ander soms lastig kan zijn, wist kanunnik Triest ook al: “Het is waar dat mensen een aangeboren afkeer hebben om dit werk te doen. Maar de liefde moet de plaats innemen van de natuur; het is de liefde die ons kracht moet geven om het verdriet, de afkeer en de ongerustheid te verdrijven. Liefde geeft krachten die de natuur niet kan geven.”

Br. René Stockman f.c., 15 dagen bidden met Petrus Jozef Triest. Icoon van de caritas in België. Uitgeverij: Betsaida, 110 pp. | €11.50, ISBN: 9789493207028