<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Alles kan veranderen

Joris Schröder 21 februari 2019
image

De uit Italië afkomstige nieuwe beweging Sant’Egidio, die onlangs vijftig jaar bestond, kiest ervoor om haar focus te richten op het snijvlak van spiritualiteit en politiek, Kerk en samenleving.

Dat betekent vooral in onze dagen een immense uitdaging, want van buitenaf wordt de Kerk steeds beoordeeld op haar maatschappelijke relevantie.

Solidariteit

Het gebed als directe relatie met God is daarbij steeds weer de bron. Solidariteit is niet alleen een doelstelling vanuit het Evangelie, maar het overbrugt ook tegenstellingen zoals oud en jong, rijk en arm. Vrede tussen bevolkingsgroepen is een bijbelse opdracht, die ten nauwste aansluit bij de weg die Jezus ons wijst.

Werken aan de toekomst vraagt om visie op lange termijn. In de geest van paus Franciscus worden wij telkens opnieuw naar de periferieën gezonden, de mensen aan de rand. Alleen dan worden bouwstenen gelegd die fundament kunnen zijn voor een echte ‘volksgemeenschap’.

Dit zijn de zes basisthema’s van de gesprekken in dit boek. De volksgemeenschap was de begin-intuïtie van Sant’Egidio en is tevens haar toekomstideaal.

Grotere verbanden

Historicus Andrea Riccardi is de stichter van de beweging en was enkele jaren minister van zijn land. Hij is filosofisch maar soms ook heel praktisch en beschikt over veel kennis van onze geschiedenis, zowel op wereldniveau als over details dichtbij en veraf. Hij denkt en spreekt geïnspireerd en hij ziet grotere verbanden, die de doorsnee gelovige vaak ontgaan.

In deze interviews – gemakkelijk leesbaar mede dankzij de goed lopende vertaling van Christian van der Heijden – daagt Riccardi ons uit om hem te volgen in zijn heldere, bewogen en christelijke visie op de toekomst van Kerk en samenleving.

Andrea Riccardi, Alles kan veranderen. Kijken met hoop naar de wereld van morgen. Uitg. Halewijn-KokBoekencentrum, 288 pp., € 24,99, ISBN: 978-90-435-3051-4