fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Bidden met Mariam Baouardy

Pieter Derdeyn 28 mei 2020
image

“Heilige Geest, inspireer mij. / Liefde van God, verteer mij. / Op de ware weg, leid mij. / Maria, mijn moeder, zie naar mij om. / Met Jezus, zegen mij. / Voor alle kwaad, elke illusie, en ieder gevaar, behoed mij.”

Dit krachtig gebed schonk ons de heilige Mariam Baouardy. Met haar heiligverklaring in 2015 kwam de kleine oosterse karmelietes meer in de aandacht, al blijft ze hier nog wat onbekend. Nochtans hoeft ze niet onder te doen voor bijvoorbeeld de heilige pater Pio.

Enorme levenskracht

Haar lijden is even buitengewoon als haar bovennatuurlijke ervaringen en gaven, waaronder de stigmata. Ongeletterd is ze, meermaals vernederd en verworpen – haar werd zelfs als kind de keel doorgesneden omdat ze weigerde moslim te worden.

Toch bruist met een enorme levenskracht Gods liefde in haar op en verzet ze grootse werken van dienstbaarheid in de grootste eenvoud en nederigheid. Geboren in Palestina in 1846, belandt ze na een bewogen en pijnlijke levensweg in de karmel van Pau, in Frankrijk. Na haar korte zending in Indië, sticht ze een klooster te Betlehem, waar ze in 1878 jong overlijdt.

Dagelijkse bezinningen

Met alle recht wijdde Carmelitana zich aan de vertaling van een boekje van de Franse priester William Merchat, die de boodschap van deze heilige wil verspreiden. De onderdompeling in het Heilig Land en het leven van Mariam hebben deze priester duidelijk geraakt. Zijn krachtige inleiding sleept je al helemaal mee in het goddelijk avontuur dat het leven van de heilige is.

De tekst zelf wordt verdeeld over vijftien dagelijkse bezinningen, waarin de vurigheid van de auteur doorklinkt, die je (soms wat te snel) meeslingert naar alle vonken die eruit springen. Het zijn bezinningen die beginnen bij een woord van de heilige, die worden doorwoven met weelderige beschrijvingen van het Heilig Land en parabels uit haar leven, en in het licht van het Evangelie worden geplaatst.

Oproep tot verinnerlijking

Het geheel mag een oproep zijn tot verinnerlijking, een innige vonk om je gebedsleven aan te wakkeren. De overgave aan de Heilige Geest staat niet voor niets centraal in het leven van de heilige Mariam.

Wie een boekje verwacht met een volwaardige biografie of een stevige bloemlezing, komt bedrogen uit. Het proeven van de woorden van de heilige doet in ieder geval verlangen naar meer. Meer van Mariam en van haar bezieling: “Enkel de liefde kan het hart van de mens vervullen.”

William Merchat, Bidden met Mariam Baouardy. Uitg. Carmelitana, 96 pp., € 14,95, ISBN 978 94 92434 19 7