fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Bloemen van wijsheid

Pieter Derdeyn 17 mei 2021
image

Te midden van het gedruis van onze wereld en onze Kerk houden de zusters van Opgrimbie zich stil. Het zijn eigenlijk zowat kluizenaressen die samenhuizen, zeg maar samenkluizen, deze zusters monialen van de Monastieke Familie van Betlehem, Maria Tenhemelopneming en de Heilige Bruno. Wie er ooit al eens, net aan de Belgische kant van de grens, te gast mocht zijn in een kluis, weet hoe hemels de liturgie er klinkt, echt indrukwekkend. Hun gebedsdiensten duren haast een eeuwigheid, of beter gezegd, laten je intens van de Eeuwigheid proeven. De rijkdom van de traditie van de westerse en de oosterse Kerken komt innig en feestelijk samen in het getijdengebed van deze orde. Die orde heeft zich over een dertigtal kloosters wereldwijd verspreid, maar huist vooral in Frankrijk. Ditmaal hebben de zusters in België van zich laten horen, zonder echter hun stilte te doorbreken.

Welkome afwisseling

Met dit lijvige boek geven ze het woord aan talloze heiligen uit onze tweeduizend jaar traditie, waarbij heel wat minder bekende kerkvaders ons mogen verrassen, zoals Epifanius van Salamis, Johannes Justus Lanspergius of Floxinus van Mabboeg. De teksten uit hun preken werden geordend volgens de evangelies van de zondagen en van de grote feesten in de drie lezingencycli van het liturgisch jaar. Het boek is een welkome afwisseling ten opzichte van de teksten van de heiligen die het getijdenboek voorziet of andere prekenbundels.

Voedzaam geestelijk brood

Elke zon- en feestdag, drie jaar lang, krijg je dus een extra preek van extra hoog niveau cadeau. Niet zomaar gesneden brood, maar echt stevig, voedzaam en geestelijk brood. Kennis, inzicht en wijsheid waar je lang op kan kauwen; troost en bemoediging die deugd doen en doordringen; vrede en kracht die je opwekken in ware godsvrucht. Het mysterie van Gods liefde mag ontluiken voor je innerlijk oog, terwijl je evenzeer met de voeten op de grond wordt gezet en je blik op de armen wordt gericht. Ook je vriendschap met zovele heiligen die je soms enkel van naam kent, wordt op deze manier aangewakkerd. Een absolute aanrader dus, dit boeket Bloemen van wijsheid, voor iedereen die op de dag des Heren de eucharistische feesttafel nog wat wil verlengen en verlevendigen.

Monialen van Bethlehem, Bloemen van wijsheid. Meditaties van de kerkvaders bij de zondagsevangelies Uitgeverij: Betsaida Pagina’s: 555 | €32,50 ISBN 978 94 91991 97 4