fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

De eerste editie van Paulus

Jan Brouwers 15 april 2021
image

Al op bladzijde 19 van dit boek staat een zin die dit hele werk kenmerkt. De auteur beschrijft de geschiedenis van Israël vanaf het begin van onze jaartelling. Hij komt bij de opstand van Judas de Galileeër, die plaatsvond in het jaar 6 na Christus, en dan volgt de zin: “Tijdens deze opstand werd Johosu’ah ben Pandera geboren, in het Grieks Jezus Nazoraios genoemd, geboren op de vlucht uit de Davidsstad Bethlehem in de bergen van Judea.” De auteur volgt dus niet de meeste geleerden, die stellen dat het geboortejaar van Jezus waarschijnlijk 4 voor Chr. is. Maar belangrijker nog: hij beschouwt Jezus als een telg uit het geslacht Pandera. Die theorie zette hij al uiteen in eerdere boeken zoals Het panterjong, waarin hij Jezus beschreef als iemand die een gewelddadige opstand probeerde uit te lokken in Galilea.

Reconstructie van de oorspronkelijke teksten

Vergeer heeft dus al eerder een visie op het begin van het christendom gepresenteerd die niet strookt met de heersende wetenschappelijke opvattingen. Dit keer gaat het over Paulus. Redacteuren zouden zijn teksten jaren na zijn dood aangevuld en de betekenis verdraaid hebben. Hiermee probeerden ze op gezag van Paulus de conflicten tussen christenen van joodse origine en andere christenen tot bedaren te brengen, meent Vergeer. Op basis van nauwkeurige lezing van de brieven komt hij vervolgens tot zijn reconstructie van de oorspronkelijke teksten van Paulus.

Vergeer gaat nog veel verder dan alle andere onderzoekers die ervan uitgaan dat in ieder geval zeven van de brieven daadwerkelijk door de apostel zijn geschreven. Hij stelt dat Paulus rond het jaar 45 inderdaad enkele korte brieven heeft geschreven aan de Korintiërs, maar dat het grootste deel het werk is van twee anonieme redacteuren die pas na het jaar 80 aan de slag gingen. Rond die tijd ontstond feitelijk het christelijke geloof pas. Dat gebeurde in Efeze en niet in Jeruzalem of Rome. Opnieuw: aldus Vergeer.

Persoonlijke visie

Vergeer heeft dus een geheel eigen visie op het ontstaan van het christendom en leest de brieven van Paulus in dat licht. Daarnaast zet hij zijn eigen theorie niet af tegen die van andere onderzoekers. Maar dat is wel wat je verwacht in een wetenschappelijk werk dat een geheel nieuwe visie presenteert. Hij is toch bepaald niet de eerste die de brieven van Paulus nauwkeurig leest. Het boek bevat een zeer persoonlijke en intrigerende visie op Paulus, maar niet meer dan dat.

Charles Vergeer, De eerste editie van Paulus Uitgever: Gompel & Svacina Pagina’s: 321 | € 35,- ISBN 978 94 6371 267 5

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.