fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Frère Roger. De biografie van de stichter van Taizé

Tjerk de Reus 28 september 2020
image

Het oecumenische Taizé geniet al jaren grote bekendheid. De Franse kloostergemeenschap, gelegen tussen Lyon en Dijon, oefent grote aantrekkingskracht uit op jongeren wereldwijd.

Maar hoe is Taizé eigenlijk ontstaan? Wie die vraagt stelt, stuit meteen op de naam van Frère Roger Schutz: een bevlogen protestant die in de oorlog de gemeenschap van Taizé stichtte.

Eenvoudige en charismatische man

In dit boek van Sabine Laplane – Frère Roger. De biografie van de stichter van Taizé – leer je deze eenvoudige en toch ook charismatische man van nabij kennen, in de context van zijn tijd.

Biografe Laplane heeft Frère Roger zelf goed gekend. In de jaren zeventig deed ze vrijwilligerswerk in Taizé. In haar voorwoord noteert ze hoe het haar destijds trof dat Frère Roger haar en andere jongeren aanmoedigde “Christus te volgen in de kerk, met de gave van ons leven”.

Wereldwijd gerespecteerd

In deze biografie lees je over Rogers protestantse opvoeding in Zwitserland, over de inspiratie die hij opdoet bij katholieke kloostergemeenschappen, over zijn hulp aan Joden in de oorlog en het speuren naar een mogelijkheid om een oecumenische kloostergemeenschap te stichten.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Vanaf eind jaren veertig begint zich een panorama van wereldwijde afmetingen te ontvouwen: Frère Roger reist als gerespecteerd religieus leider naar allerlei landen, hij belegt conferenties en maakt geregeld zijn opwachting in het Vaticaan, om te spreken met Johannes XXIII of een van zijn opvolgers.

Passie voor oecumene

De grote passie van Frère Roger, de oecumene, was jammer genoeg ook zijn levenslange kwelling. Hij had het lastig met zijn protestantse broeders in de Franse kerkstructuur, die hem veel te katholiek vonden.

Tegelijk had Roger het gevoel dat hij, als het erop aankwam, voor een dichte deur stond bij de kerk van Rome. De door hem verlangde eucharistische gemeenschap van katholieke en niet-katholieke christenen bleek een brug te ver. Per ongeluk kreeg hij de hostie uitgereikt tijdens de uitvaartmis van paus Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein.

Interessant tijdsbeeld

Het tijdsbeeld dat in dit boek wordt geschetst, is erg interessant. Je beleeft de naoorlogse decennia helemaal mee, met alle rumoer en hang naar verandering. Jammer is echter dat gaandeweg steeds meer nadruk ligt op kerkpolitieke kwesties.

Dat dringt de spiritualiteit van Frère Roger en de beleving van de duizenden jongeren die Taizé bezochten naar de achtergrond, evenals de inhoudelijke theologische verheldering. Niettemin een nuttig boek, waarvan de eerste helft als biografie het beste is geslaagd.

Sabine Laplane, Frère Roger. De biografie van de stichter van Taizé. Uitg. Berne Media/Halewijn, 480 pp., € 45,-, ISBN 978 90 89723 70