fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Geluk waar je het niet verwacht

Joris Schröder 21 januari 2021
image

“Armoede van geest is de sleutel tot het geestelijk leven”: dat is het dragende inzicht van een nieuw boek voor ons taalgebied van Jacques Philippe, internationaal een van de meest gelezen auteurs op katholiek spiritueel terrein in onze jaren. Zijn thema’s en woordgebruik zijn in de regel tamelijk traditioneel, wat minder psychologiserend dan Henri Nouwen en Anselm Grün, en toch denk je meestal: dit gaat over mij. Philippe (*1947), een Fransman van internationale allure, priester-lid van een nieuwe gemeenschap, spreekt over omgaan met de tijd, inkeer, vrijheid, gebed en de werking van de Geest, onderwerpen die vaak in elkaar grijpen. En natuurlijk over Geluk, dat wil zeggen heil van Godswege en de doorwerking daarvan in ons alledaagse leven, zodat ons diepste verlangen wordt vervuld.

Theresia van Lisieux

Zijn recent verschenen boek toont als inzicht en overtuiging: “Alleen het Evangelie van de zaligsprekingen geeft volledige betekenis en waarheid aan het menselijk bestaan.” Het biedt ons bij uitstek “het portret van Jezus zelf”. Christelijke spiritualiteit is altijd: omvorming, je wordt anders, beter, de mens die alleen God van jou kan maken. En ‘als armen van geest’ – de kiem van alles wat volgt – word je steeds weer opgeroepen tot gemeenschap, zowel in het gezin als in andere verbanden – kloosters – waarin mensen zich aaneensluiten. Vaak is Theresia van Lisieux daarbij onze gids; geen wonder dat Philippe aan haar eerder een uiterst toegankelijke bestseller heeft gewijd: Op golven van liefde en vertrouwen – Thérèse van Lisieux aan het woord (Carmelitana, Gent, 2013).

Bijna als nieuw

De zaligsprekingen zijn overbekend en toch klinken ze in deze overwegingen als bijna nieuw, zonder modieuze luiken te openen. Al lezend denk je vaak: dat kan ik ook, dat wil ik proberen, dat daagt mij uit. Heeft Jezus iets anders beoogd? Het perspectief dat wordt geopend is steeds hoopvol. Soms zijn de adviezen van Jacques Philippe heel praktisch voor zowel ons spirituele als ons humane leven, zoals wanneer hij nader ingaat op zachtmoedigheid en onze omgang met woede die ons plotseling geheel kan overmeesteren; alsmede over de oriëntatie van onze blik beoogd door de bijbelse oproep tot ‘zuiverheid van hart’. Trouw aan het gebed en innerlijke vrijheid zijn belangrijke ondertonen in deze bundel.

Jacques Philippe, Geluk waar je het niet verwacht – een meditatie over de zaligsprekingen Uitgeverij: De Boog/Betsaida Pagina’s : 184 | € 12,75 ISBN 978 90 6257 121 5