fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Jezus in christendom en islam

Jan Brouwers 26 mei 2021
image

25 maal komt de naam Jezus voor in de Koran. De moslims zien Hem als een groot profeet, die wonderen verrichtte, maar ze beschouwen Hem niet als zoon van God en ze verwerpen dat Hij aan het kruis gestorven is. Ook verwerpen ze de leer van de Drie-eenheid: “De Messias, Jezus is niet een van de drie goden”, zo staat er te lezen in de Koran. Daarmee hebben ze een wezenlijk andere visie op Jezus dan de christenen. Eduard Verhoef wil laten zien dat christendom en islam op dit punt niet zo veel van elkaar verschillen als op het eerste gezicht lijkt. Hij is kenner van het vroege christendom en vertaalde de Koran in het Nederlands.

Visie op Jezus

Tijdens de eerste eeuwen van het christendom bestond er onder de christenen verdeeldheid over de vraag in hoeverre Jezus God was. Dat is zelfs al in de oudste geschriften te zien. Johannes plaatst Jezus in zijn evangelie veel dichter bij God dan de andere evangelisten. Zij vatten de benaming ‘zoon van God’ nog op in de traditionele joodse betekenis: iemand die trouw is aan de Wet. Pas wanneer het christendom in het Romeinse rijk wordt getolereerd en later staatsgodsdienst wordt, krijgt de visie op Jezus een definitieve vorm. De Romeinse keizers hielden niet van verdeeldheid onder de gelovigen en ze zorgden ervoor dat uiteindelijk tijdens het Concilie van Chalcedon, in 451, werd vastgelegd dat Jezus volkomen God én volkomen mens is.

Maar in het Midden-Oosten waren er gebieden waar de Romeinse keizers niets te zeggen hadden. Daar bleven onder de christenen diverse visies op Jezus bestaan die Hem veel minder ‘vergoddelijkten’. Sterker nog: christenen die zich niet konden vinden in de officiële leer weken uit naar deze gebieden. Mohammed kende deze groepen en wellicht had hij aanvankelijk ook christenen onder zijn volgelingen. Hij zette zich met zijn visie op Jezus dus niet af tegen het christendom, maar nam het juist over in de vorm zoals hij die kende.

Onderling gesprek

Er zijn natuurlijk veel meer verschillen tussen christendom en islam. Verhoef licht er een – zeer belangrijk – aspect uit en laat daarmee zien hoe een onderling gesprek mogelijk is. “Ik zou mezelf gelukkig prijzen als deze publicatie dienstig kan zijn voor dat gesprek”, schrijft hij in zijn inleiding. Dat kan dit boek zeker zijn. En bovendien geeft het een uitstekende inleiding op de manier waarop christenen tijdens de eerste eeuwen van het christendom over Jezus dachten.

Eduard Verhoef, Jezus in christendom en islam Uitgeverij: Skandalon Pagina’s: 124 | € 18,95 ISBN 978 94 93220 02 7