<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Leven op de rand van de wereld

Pieter Derdeyn 24 januari 2019
image
Wikipedia.org

Het blijft een naam die je af en toe tegenkomt, 75 jaar na haar dood: Simone Weil. Ondanks haar korte leven (34 jaar) verrichte ze een enorme intellectuele arbeid, waarin ze de vele wendingen in haar leven probeerde te bevatten.

Afkomstig uit een agnostisch joods gezin ging ze in de leer bij de Franse filosofen en kreeg sympathie voor links. Enkele ervaringen brachten haar tot het christelijke geloof dat ze verder toetste door de wereldreligies te bestuderen. Tussendoor onderbrak ze haar werk als leerkracht om een jaar in de fabriek te werken, nam deel aan de Spaanse burgeroorlog en ontvluchtte in 1940 Parijs om in New York te belanden.

Godservaringen

Een overweldigende input dus, die ze met haar verstand probeerde te verwerken in vele geschriften. Een selectie geestelijke teksten daaruit is nu uitgebracht bij uitgeverij Carmelitana in de reeks Spirituele Meesters. De deels nog onvertaalde tekst werd verwerkt door Lieven De Maeyer (1992), taalkundige en filosoof, wiens interesse uitgaat naar moderne mystiek en haar niet-religieuze varianten.

Typerend voor Weil is het feit dat ze zich niet liet dopen. Ze bleef liever “op de drempel van de Kerk”, al was het dan om de hand te reiken aan wie buiten de Kerk staat. Ze had het moeilijk met het institutionele. Ook haar denken vertoont iets van een vrijdenken, een autonoom pogen haar ervaring en de wereld te bevatten. Je treft er geen traditionele mystieke theologie, geen kerkvaders als onderbouwing, geen verzuchtingen van verlangen noch lofzangen op Gods liefde.

De taal en denkkaders van haar tijd heeft ze ontleed en stelt ze opnieuw samen in het licht van haar ervaring met God. Oprecht zoekend en gedragen door haar persoonlijke ascese en engagement –zoals leven met het loon van een fabrieksarbeider of het rantsoen van een burger in oorlogsgebied.

Vraag naar de waarheid

Het resultaat is een dichte filosofische stroom van gedachten die weliswaar gericht zijn op Christus en het Evangelie, maar zo abstract dat Weil er voortdurend andere godsdiensten, mythen, sprookjes of klassieke teksten op ent.

Wat voor haar tastende, onderzoekende stellingen mogen zijn, mag voor de lezer prikkelend, inspirerend en verdiepend zijn. Maar los van de waardering voor haar waarachtigheid, blijft de vraag naar de waarheid opduiken. Dan wordt het worstelen. En dat houdt nu juist de aandacht af van God –één van haar kernpunten. Spiritueel is ze zeker. Een meester?

Lieven De Maeyer, Simone Weil. Leven op de rand van de wereld. Uitgever: Carmelitana, 96 pagina’s, € 14,95, ISBN: 978 94 92434 15 9

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.