<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Mens worden

Pieter Derdeyn 12 november 2020
image

‘Het christelijke heilsmysterie’: alleen al van die term raakt het verstand in een knoop. Met dit boekje onderneemt Vader John Behr een krachtige poging om binnen te dringen in de betekenis van Jezus’ kruisdood en verrijzenis voor ons mens-zijn.

Deze orthodoxe priester, die met zijn gezin lang in de Verenigde Staten woonde, is geen onbekende in de Lage Landen. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam is hij sinds 2016 hoogleraar Orthodoxe Theologie. Dit boekje geeft het Nederlandstalig publiek voor het eerst een proeve van zijn internationaal bekend werk.

Stevige kost

Als dit schrijven een inleiding wil zijn op de kern van het christelijk geloof, dan is het wel een stevige. Behr richt zich op het doel van het leven, al vraagt zijn perspectief enige theologische geletterdheid om het te kunnen ontcijferen. De heiligen op wie hij zich beroept, zoals kerkvaders Ireneüs van Lyon en Maximus Confessor, zijn dan ook niet de gemakkelijkste.

Ook de andere citaten bieden ruim stof tot nadenken. Ademruimte geven dan weer de luchtige lay-out en de vele mooie afbeeldingen, vooral iconen. Het geheel is daarbij opgesplitst in elf meditaties, al doet de spanningsopbouw toch neigen om door te lezen en tot het plot te komen: het begrip van het mysterie, de kern van ons geloof.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Aanmoediging

De teksten tonen zich als bezinningen die vertrekken vanuit de kruisdood van Christus, die voor ons leven bracht. De woorden klinken als aanmoedigingen om af te sterven aan het zelf, om door Hem en in Hem leven te ontvangen.

Om aan een echt tragische dood te ontkomen, moeten we nu goed leven en dat betekent leren sterven. Het gaat om de totale zelfgave, die Behr symbolisch verklaart vanuit het scheppingsverhaal van man en vrouw en doortrekt naar de rol van de Kerk als moeder.

Inzicht opwekken

De auteur tracht vooral inzicht op te wekken. Beleving, mystiek en liefde komen niet direct aan bod. Toch mondt het mysterie dat hij uitlegt en de weg die hij openlegt, van het hoofd uit in het hart.

Dergelijke stevige kost vraagt echter om verteerd te worden. Het vraagt een leven om alles in de praktijk te brengen en mens te worden. En precies daartoe, legt Behr uit, kregen we het leven: om het te leren leven. Hij nodigt zijn lezers met ernst uit: “Welnu dan, zijn we bereid om te leven?”

John Behr, Mens worden. Christelijke antropologie in woord en beeld. Uitg. Averbode, 136 pp., € 24,50, ISBN: 978 280 811 518 6.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.