fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Met Augustinus naar Maria kijken

Pieter Derdeyn 19 december 2019
image

Hoe komt het toch dat de heilige Augustinus blijft inspireren? Vast omdat in zijn geschriften de bezieling van de Heilige Geest doorklinkt.

Als geen ander had Augustinus de gave van kennis. Ook wie vandaag nog proeft van zijn woorden, mag daaruit rijkelijk geestelijke vruchten plukken.

Dat is niet anders voor wie Augustinus’ visie op de moeder van Christus naleest, het onderwerp van de elfde Scherpenheuvellezing. Die werd op 18 oktober 2019 in het Vlaamse Mariabedevaartsoord gehouden door mgr. Gabriël Quicke.

Theologisch fundament

In dit bondige boekje brengt hij vanuit Augustinus’ bijbelcommentaren en preken de stenen bijeen die het theologisch fundament zullen worden voor de Mariaverering die zich door de eeuwen heen verder heeft ontplooid.

Enerzijds focust Augustinus op Maria om het manicheïsme te weerleggen, een ketterij uit zijn tijd. Manicheeërs beweerden dat Christus slechts in schijn het menselijk bestaan op zich had genomen. Maar als Maria werkelijk de moeder van Christus was, kun je niet spreken van een schijnlichaam, stelde Augustinus.

Moederschap en maagdelijkheid

Anderzijds doordesemt een bijzondere bewondering voor Maria Augustinus’ denken, die in haar Gods heilswerk beschouwt. Hij prijst Maria om haar moederschap, een moederschap in gelovige overgave en vooral een moederschap dat de menswording van de Verlosser mogelijk maakte.

Augustinus prijst haar verder om haar maagdelijkheid, die volgens hem vooral bestaat uit “een goede wil en een oprechte liefde”: ze was niet slechts maagd naar lichaam of in een passieve zin, maar uit gelofte, uit liefdevolle toewijding en door het ongerept bewaren van haar geloof, hoop en liefde.

Model voor alle christenen

Augustinus prijst ten slotte Maria als “voortreffelijk lid van de Kerk” en model voor alle christenen, vanwege haar geloof, haar liefde, haar nederigheid en haar gehoorzaamheid: “Maria heeft geloofd en wat zij heeft geloofd is aan haar geschied. Laten wij ook geloven opdat ook ons heilzaam mag zijn wat toen is geschied.”

Mgr. Gabriël Quicke presenteert met deze verzorgde bijdrage een goed zicht op de heiligheid van Maria en laat ons even proeven van de geest van Augustinus. Het is zeker allereerst een degelijke studie, met een inleiding van prof. Hans Geybels. Maar de vele citaten van Augustinus maken er een bijzondere bezinning van.

Gabriël Quicke, Maria, de waardigheid van de aarde. 11de Scherpenheuvellezing. Augustinus’ visie op de moeder van Christus. Uitg. Halewijn, 42 pp., € 5,-. Bestellen: halewijn.info

image

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.