fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Paulus. Een biografie

Tjerk de Reus 31 oktober 2019
image

Niemand schreef de afgelopen decennia meer over de apostel Paulus dan de Britse anglicaanse theoloog N.T. (Tom) Wright (1948).

Deze kenner van het Nieuwe Testament schrijft niet alleen voor een academisch publiek van experts, maar ook voor ‘gewone’ lezers die meer willen weten van de Bijbel en de geloofsleer.

Bedoeld voor een breed publiek

Nu is Wrights langverwachte Paulusbiografie verschenen, en ook die is bedoeld voor een breed publiek. Voetnoten en literatuurlijsten zul je hier niet vinden, wel een prima verteld verhaal over de belevenissen van de apostel Paulus.

Het boek Paulus. Een biografie is verdeeld in drie eenheden. In deze drie delen vertelt Wright vijftien hoofdstukken lang over hoe Paulus van christenvervolger een volgeling van Jezus werd, daarna grote zendingsreizen ondernam en uiteindelijk strandde in Rome, terwijl hij best graag nieuwe avonturen ondernomen had, in de richting van Spanje.

De meerwaarde van dit boek

Wie het bijbelboek Handelingen doorleest, komt veel hiervan natuurlijk ook zónder Tom Wright wel te weten. Wat is dan de meerwaarde van dit toch best dikke boek?

De winst zit allereerst in de brede blik van Wright. We zien hier hoe Paulus opgroeit in joodse kring, maar ook de lucht inademt van een Griekse cultuur die al eeuwen zijn invloed had in het Nabije Oosten, gepaard aan de betekenis van de Romeinse overheersing.

Dit alles is niet alleen interessant of wetenswaardig, het is ook inhoudelijk van belang voor het begrijpen van de theologie die Paulus ontwikkelde.

Diepgravend

Om een voorbeeld te noemen: Paulus’ nadruk op Jezus als Kurios – in het Nederlands: ‘Heer’ –  betekende toen en daar een revolutionaire politieke claim. Want alleen de keizer was Kurios. Dit betekent dat het koninkrijk dat Jezus is begonnen (heeft ‘gelanceerd’, zegt Wright graag) een echt nieuwe werkelijkheid wil zijn, die haaks staat op wat mensen kenden van de actuele politiek.

Ook ten aanzien van het Jodendom graaft Wright diep: hij laat zien hoe Paulus’ begrip van Jezus hecht verbonden is met oudtestamentische profetieën en geschiedenissen. Bekende stof voor Paulus natuurlijk, sinds zijn studiejaren bij de Joodse schriftgeleerden.

Aanrader

Diverse kwaliteiten maken dit boek dus tot een aanrader. Het is leerzaam en leesbaar: je wordt echt meegenomen in de theologie die Paulus ontwikkelt en die zo bepalend zou worden voor de Kerk.

Bovendien merk je de passie van Wright zelf, die met Paulus gefascineerd is door het mirakel dat de Joodse Messias zich door kruis en opstanding ontpopte als Heer voor de wereld.

Tom Wright, Paulus. Een biografie. Uitg. Van Wijnen, 462 pp., € 29,95, ISBN 978 90 51945 55 3