fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Paus van de oecumene

Jan Brouwers 17 januari 2019
image

Willem Visser ’t Hooft (1900–1985) was van 1948 tot 1966 secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken. Vooral in de jaren vijftig en zestig had de Wereldraad groot gezag wanneer ze zich – bij monde van Visser ’t Hooft – uitsprak over actuele kwesties.

De Raad was, mede door hem, opgericht in 1948, drie jaar na de Verenigde Naties. Visser ’t Hooft zag de Wereldraad van Kerken niet als een politieke organisatie, maar als de ‘ziel’ van de VN. Daaraan had het de voorganger van de VN, de Volkenbond, ontbroken en daardoor was ze niet in staat gebleken de Tweede Wereldoorlog te voorkomen, aldus de oprichters van de Wereldraad.

Samenbindende kracht

Visser ’t Hooft handelde vanuit de overtuiging dat de Bijbel een actuele boodschap heeft en dat het geloof in Jezus een samenbindende kracht is. Dat had hij ervaren tijdens zomerkampen van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV). Het bracht hem er destijds toe om de vrijzinnige Remonstrantse Broederschap, waarin het gezin Visser ’t Hooft lid was, te verlaten en toe te treden tot de Nederlands-hervormde Kerk.

Als medeoprichter van de Wereldraad van Kerken wist hij 147 kerken uit 44 landen bijeen te brengen. Dat was voor een belangrijk deel te danken aan zijn diplomatieke kwaliteiten. Daardoor wist hij ook de oosters-orthodoxe Kerken te bewegen lid te worden. Met katholieke leiders knoopte hij eveneens goede relaties aan, zoals met kardinaal Jo Willebrands, eveneens een groot promotor van de oecumene.

In gesprek met het Vaticaan

Maar de katholieke Kerk werd geen lid van de Wereldraad. Steeds probeerde Visser ’t Hooft in gesprek te blijven met het Vaticaan. In 1969 had hij zelfs nog een korte ontmoeting met paus Paulus VI, maar tot een echte gedachtewisseling kwam het niet. “Mijn naam is Petrus en Petrus is de Kerk”, zou de paus volgens Visser ’t Hooft hebben opgemerkt. Hij zegde slechts toe dat een lidmaatschap van de Wereldraad onderwerp van studie zou zijn. Maar aan het einde van zijn leven, dat hij geheel had gewijd aan de oecumene, besefte Visser ’t Hooft dat hij dit niet meer zou meemaken.

Jurjen Zeilstra schreef een zeer gedegen biografie over deze ‘paus van de oecumene’. Zo gedegen dat iemand die niet theologisch geschoold is, wat moeite heeft om het omvangrijke werk in zijn geheel te lezen. Maar de auteur heeft elk hoofdstuk van een beknopte inleiding en conclusie voorzien waarmee hij de lezer de hand reikt.

Jurjen Zeilstra, Visser ’t Hooft 1900–1985. Een leven voor de oecumene. Uitgever: Skandalon, 574 pagina’s: 574, € 39,50, ISBN: 978 9492 1837 12