fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Thuis. Inkeer en de vorming van het geweten

Pieter Derdeyn 22 oktober 2020
image

“Dit huis waarin we wonen dreigt aan alle kanten in te storten.” Zie je het niet? Dan is dit boek een scherp vergrootglas en een scalpel om je ziel te ontleden. Dit is echt heel stevig voer voor een verschroeiend gewetensonderzoek en een gouden voorbereiding op de biecht.

Wie kan zich nog verstoppen voor zichzelf nadat hij deze haarfijne analyse van een zondige ziel heeft doorworsteld? Gulzigheid, genotzucht, eerzucht, schijnheiligheid en onoprechtheid liggen in al hun geslepenheid glashelder open en worden ontwapend door gebalde wijsheidspreuken en evangelische vermaningen waar je lang op kunt teren.

Diepmenselijke belijdenis

De interiori domo, zoals de oorspronkelijke titel luidt, is zo’n verborgen parel waarvoor we de vertalers en uitgever dankbaar mogen zijn. Deze eerste Nederlandse vertaling heeft zich van het strakke Latijn ontdaan en al slaat de stijl heftig in het gezicht van de moderne lezer, toch zal deze zich in de diepmenselijke belijdenis herkennen en uiteindelijk voegen.

De schrijver zelf blijft onbekend: deze twaalfde-eeuwse tekst wordt beschouwd als een samenstelling die tot aan het begin van de boekdrukkunst werd aangevuld. We herkennen er vooral het gedachtengoed van de cisterciënzer monniken in en krijgen van deze traditie nog een dankbare aanvulling in de rijke inleiding en voetnoten.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het boek moet destijds populair, invloedrijk en gewaardeerd geweest zijn. Je zou het gerust kunnen afwisselen met de Navolging van Christus.

De hoogte in getrokken

Al slaat de balans door naar schuldbesef en dreiging voor straf, toch verleidt de schrijver evenzeer door het hemelse goed voor te houden. Doorheen de ruwe bolster eindigt het traktaat met een zoete kernoverweging over de waardigheid van de ziel en het sublieme van de contemplatie.

Vernederd tot op de bodem, word je op ontroerende, beroerende en vervoerende wijze de hoogte in getrokken. Het is de vreugde na zo’n grondige verbouwing, want dit proces van inkeer en bekering vraagt wel wat:

“Tot deze volheid van kennis komen vraagt eerder innerlijk berouw dan diepgaand onderzoek, eerder verzuchtingen dan argumenten, eerder herhaald weeklagen dan overvloedige bewijzen, eerder tranen dan stellingen, eerder bidden dan lezen, eerder genadetranen dan kennis uit boeken, ja eerder contemplatie van hemelse zaken dan bezig te zijn met het aardse.”

Anonymus, Thuis. Inkeer en de vorming van het geweten. Uitg. Damon, 192 pp., € 28,90, ISBN: 978 946 340 245 3