fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Wat is goed, wat is kwaad? Filosofie voor kinderen

Pieter Derdeyn 1 oktober 2020
image

Onder de rubriek ‘geloofsopvoeding voor kinderen’ troffen we dit boekje aan, al zou ‘morele opvoeding’ beter de lading dekken.

Auteur Oscar Brenifier vuurt een salvo moeilijke vragen en ethische kwesties af op de lezer. Deze doctor in de filosofie lijkt te leiden aan een socratische dwangneurose: hij blijft maar doorvragen.

Aanzet tot zelfreflectie

Het begint met zes hoofdvragen: “Mag ik stelen om te kunnen eten? Moet je lief zijn voor anderen? Moet je altijd gehoorzamen aan je ouders? Moet je anderen helpen? Moet je alles vertellen? Moet je altijd kunnen doen wat je wilt?”

Deze zes startvragen vertakken zich steeds weer in nieuwe vragen. Ook de conclusies dringen aan op een houding om jezelf blijvend te bevragen en zelfs de talrijke illustraties dwingen de lezer, met de nodige humor, tot zelfreflectie.

Effect op de kinderziel

Wat nu zou het effect zijn op onschuldige kinderzielen? Een richtleeftijd geeft het boek niet aan. Onze prille kleuter kon alvast verbazend snel en raak met ja of nee antwoorden op de vragen, maar na twee hoofdvragen was het genoeg.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Onze prille tiener wrong er zich in 20 minuten door en zag er nog normaal uit: “Het gaat een beetje over wat je wel en niet mag doen.” Hij vond het boek eerder voor jongere kinderen en vele vragen had hij zichzelf ook al gesteld.

Maar had hij iets bijgeleerd? “Ja, eigenlijk wel: dat je niet zomaar alles mag zeggen. Als je denkt dat een meneer dik is, mag je niet zomaar zeggen dat hij een olifant is. Daar had ik nog niet aan gedacht.” De verbazend oprechte manier waarop hij dit zei, maakte duidelijk dat hij echt een inzicht had.

Dubbele insteek

Zeker, dit boek doet nadenken over onze intentie: hoe zuiver is die eigenlijk? Onder welke omstandigheden zijn onze principes geldig? En wat zijn de gevolgen van ons gedrag? Het richt de blik van de lezer weg van zichzelf, naar de ander. Het wekt zelfkritiek, empathie en lange-termijn-denken.

Toch is de insteek dubbel: het roept de vraag op of christenen niet eerder leven vanuit de antwoorden van de Tien Geboden, het Evangelie en de morele leer van de Kerk. Toch zit deze vragenreeks knap in elkaar en voert ze uiteindelijk tot het aanvoelen van wat we liefde noemen. “Vraagt en u zal gegeven worden”, zei de Heer toch?

Oscar Brenifier, Wat is goed, wat is kwaad? Filosofie voor kinderen. Uitg. Infodok, 96 pp., € 15,99, ISBN: 978 90 02270 63 5