fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Boek

Zij hadden de Geest

Hans de Jong 8 oktober 2020
image

Door de geseculariseerde samenleving zijn we in Nederland in feite missionaris in eigen land geworden. Dat doet ons wel eens vergeten dat Nederlandse missionarissen in het nog niet zo verre verleden naar alle uithoeken van de wereld trokken om mensen bekend te maken met de Blijde Boodschap.

Onbekende geschiedenis

Sommige episoden van deze geschiedenis zijn vrijwel onbekend en het behoort tot de taak van een historicus deze voor een breder publiek te ontsluiten.

Dit geldt zeker voor de activiteiten van de spiritijnen in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Dit land behoorde tot zijn onafhankelijkheid in 1960 tot een groot Frans koloniaal rijk in Midden-Afrika. Hier werd de missie ter hand genomen door Franse congregaties. In de CAR waren vanaf 1894 de spiritijnen actief, een internationale congregatie op Franse leest geschoeid.

Naar de Centraal-Afrikaanse Republiek

Deze congregatie hoopte begin vorige eeuw in Nederland nieuw bloed te vinden. In 1904 opende ze een studiehuis in Weert, later volgden huizen in Baarle-Nassau, Gemert en Gennep. In Gemert betrokken de paters een kasteel dat vroeger aan de ridder-monniken van de Duitse Orde toebehoorde.

Toen de Fransen geen missionarissen meer naar Centraal-Afrika konden sturen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog, deden ze een beroep op de Nederlandse provincie. Van 1946 tot 2012 werkten Nederlandse spiritijnen in de CAR, vooral in het oosten van het land.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Veranderde missiepraktijk

Hoogleraar Jan Jacobs beschrijft hun werkzaamheden en vooral de veranderde missiepraktijk, waardoor de Kerk in de CAR uitgroeide van een Franse missiekerk naar een Afrikaanse Kerk. Na een groepsportret van 79 spiritisten zoomt Jacobs in op bisschop Toon Maanicus, pater Ben van Breen en broeder Klaas Hettinga. Het levert mooie portretten op van authentieke missionarissen.

Maanicus was de eerste bisschop van Bongassou. Hij verspreidde Gods Woord niet met mooie praatjes en een heilig gezicht, maar heel praktisch, als bouwer van honderden kerken, scholen, ziekenhuisjes en apotheken. Hij waagde het openlijk de beruchte keizer Bokassa te bekritiseren.

Mooi monument

Eenzelfde passie voor recht vinden we bij Van Breen. Hettinga was een architect met een missionaire spiritualiteit, die zich in dienst van het Rijk Gods had gesteld.

Jacobs richtte een mooi monument op voor Nederlandse missionarissen die anders in de vergetelheid waren geraakt. Zo geeft hij gestalte aan de roeping van katholieke historici: naastenliefde te betonen aan hen die ons zijn voorgegaan.

Jan Jacobs, Zij hadden de Geest. Nederlandse spiritijnen in Centraal Afrika 1946-2012. Uitg. Verloren, 135 pp., € 17,-, ISBN 978 90 87048 59 4