fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Urbi et Orbi: Jezus is verrezen!

KN Redactie 17 april 2017
image
Foto: AP

De pausboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld, van paus Franciscus.

Beste broeders en zusters,

Zalig Pasen!

Vandaag hernieuwt de Kerk overal ter wereld de wonderbaarlijke boodschap van de eerste leerlingen: “Jezus is verrezen!” – Hij is waarlijk verrezen, zoals Hij al gezegd had!”.

Verloren schapen

Het oude feest van Pesach, de herdenking van de bevrijding van het Joodse volk uit de slavernij, komt hier tot vervulling: met zijn verrijzenis heeft Jezus Christus ons bevrijd uit de slavernij van de zonde en de dood en heeft hij voor ons de overgang naar het eeuwig leven geopend.

Wanneer we ons laten overheersen door de zonde, verliezen we allemaal de goede weg en gaan we ronddwalen als verloren schapen. Maar God zelf, onze Herder, is ons komen zoeken, en om ons te redden heeft Hij zich verlaagd tot de vernedering van het kruis.

Op de schouders

En vandaag kunnen wij verkondigen: “De goede Herder, die zijn leven gegeven heeft voor zijn schapen, is verrezen; Hij heeft zich aan de dood overgeleverd uit liefde voor de zijnen: Alleluia!” (Romeins Missaal, IV Zondag van Pasen, antifoon bij de communie).

Door alle tijden heen wordt de Verrezen Herder het niet moe ons, zijn broeders die ronddwalen in de woestijnen van de wereld, te zoeken. En met de tekenen van de Passie – de verwondingen van zijn barmhartige liefde – trekt hij ons mee op zijn weg, de weg van het leven. Ook vandaag neemt Hij heel veel van onze broeders en zusters op de schouders die gebukt gaan onder het kwaad in al zijn vormen.

Slachtoffers van slavernij

De Verrezen Herder gaat op zoek naar degenen die verdwaald zijn in de labyrinten van de eenzaamheid en van de uitsluiting; Hij treedt hen tegemoet via de broeders en zusters die hen met respect en tederheid naderbij weten te komen en die deze mensen zijn stem laten horen, een onvergetelijke stem die hen roept tot vriendschap met God.

Hij ontfermt zich over degenen die het slachtoffer zijn van oude en nieuwe vormen van slavernij: onmenselijke werkomstandigheden, illegale handel, uitbuiting en discriminatie, ernstige afhankelijkheid. Hij ontfermt zich over de kinderen en de jongeren die hun zorgeloosheid verliezen om te worden uitgebuit, en over degenen met een hart verwond door het geweld ze ondergaan binnen de muren van hun eigen huis.

Migranten

De Verrezen Herder gaat op weg met degenen die gedwongen zijn hun eigen land te verlaten door gewapende conflicten, terroristische aanslagen, hongersnoden en onderdrukkende regimes. Hij laat deze gedwongen migranten onder elke hemel broeders ontmoeten waarmee ze brood en hoop kunnen delen op hun gezamenlijke weg.

Te midden van de complexe en soms dramatische gebeurtenissen die volken meemaken, begeleidt de Verrezen Herder de stappen van degenen die zoeken naar rechtvaardigheid en vrede; en Hij schenkt de verantwoordelijken van de naties de moed om het escaleren van conflicten te voorkomen en de wapenhandel te stoppen.

Syrië en Afrika

In deze tijd ondersteunt Hij het werk van degenen die zich actief inzetten om verlichting en troost te brengen aan de burgerbevolking in Syrië, het geliefde en gekwelde Syrië, slachtoffer van een oorlog die niet ophoudt dood en verderf te zaaien. Gisteren (15 april, red.) vond de laatste verwerpelijke aanslag plaats op vluchtende mensen en die heeft talloze doden en gewonden veroorzaakt. Dat Hij vrede mag brengen in heel het Midden-Oosten, te beginnen in het Heilig Land, en ook in Irak en Jemen.

Dat de Verrezen Heer ook de bevolking van Zuid-Soedan, Soedan, Somalië en de Democratische Republiek Congo nabij mag zijn, die voortdurend te lijden hebben onder conflicten, verergerd door de ernstige hongersnood die delen van Afrika treffen.

Latijns-Amerika

Dat de verrezen Christus het werk ondersteunt van degenen die zich, vooral in Latijns-Amerika, inzetten om het welzijn van de samenleving te garanderen. Samenlevingen die soms getekend zijn door politieke en sociale spanningen die in sommige gevallen uitmonden in geweld.

Dat er bruggen van dialoog kunnen worden gebouwd, door te blijven volharden in de strijd tegen de plaag van de corruptie en te blijven volharden in de zoektocht naar goede vreedzame oplossingen voor de problemen, voor de vooruitgang en de versterking van democratische instellingen, met volledig respect voor de rechtsstaat.

Oekraïne en Europa

Dat de Goede Herder Oekraïne, dat nog altijd te maken heeft met de beproevingen van een bloedig conflict, mag helpen om harmonie te vinden. En dat Hij de initiatieven mag begeleiden die genomen worden om de trauma’s te verlichten van degenen die te lijden hebben onder de consequenties van dit conflict.

Dat de verrezen Heer, die niet ophoudt zijn zegen uit te storten over het Europese continent, hoop schenkt aan degenen die momenten van crisis en moeilijkheden doormaken, vooral door het grote gebrek aan werk, met name voor jongeren.

De mooiste boodschap

Beste broeders en zusters, dit jaar vieren christenen van elke denominatie samen Pasen. Zo weerklinkt overal op aarde met één stem de mooiste boodschap: “De Heer is waarlijk verrezen, zoals Hij al gezegd had!”.

Dat Hij, die het duister van de zonde en de dood heeft overwonnen, vrede mag geven in onze dagen.

Zalig Pasen! 

(Vert. SvdB)