fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Urbi et Orbi: Jezus’ licht is veel groter dan de duisternis in de wereld

KN Redactie 27 december 2019
image
Vanaf de loggia van de Sint-Pieter spreekt paus Franciscus op Eerste Kerstdag de zegen Urbi et Orbi uit. Foto: CNS Photo - Paul Haring

De kerstboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld, van paus Franciscus.

Beste broeders en zusters, zalig Kerstmis!

Uit de schoot van de Moederkerk is vannacht opnieuw de mensgeworden Zoon van God geboren. Zijn naam is Jezus en dat betekent ‘God redt’. De Vader, die eeuwige en oneindige Liefde is, heeft Hem niet naar de wereld gezonden om die te oordelen, maar om die te redden (vlg. Joh. 3,17).

De Vader heeft Hem uit onmetelijke barmhartigheid geschonken. Hij heeft Hem voor ieder van ons geschonken. Hij heeft Hem voor altijd geschonken. En Hij is geboren, als een vlammetje dat ontstoken is in het duister en in de kou van de nacht.

Het Woord dat feller schittert dan de zon

Dit Kind, geboren uit de Maagd Maria, is het Woord van God dat vlees is geworden. Het Woord dat het hart en de voeten van Abraham naar het Beloofde Land bracht, en dat iedereen blijft aanspreken die vertrouwt op Gods beloften.

Het Woord dat de Joden van de slavernij naar de vrijheid leidde, en dat de slaven van alle tijden, ook die van vandaag, blijft oproepen om uit hun gevangenissen te komen. Het Woord, dat feller schittert dan de zon, is vleesgeworden in een klein Mensenkind, Jezus, het licht van de wereld.

Duisternis in relaties

Daarom roept de profeet uit: “Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet dan een helder licht” (Jes. 9,1). Ja er is duisternis in de menselijke harten, maar het licht van Christus is veel groter.

Er is duisternis in persoonlijke relaties, familierelaties, sociale relaties, maar het licht van Christus is veel groter. Er is duisternis in economisch, geopolitieke en ecologische conflicten, maar het licht van Christus is veel groter.

Een licht voor het Midden-Oosten

Dat Christus een licht mag zijn voor de vele kinderen die lijden onder de oorlog en conflicten in het Midden-Oosten en in andere landen ter wereld. Dat Hij een steun mag zijn voor het geliefde Syrische volk dat nog altijd geen zicht heeft op een einde aan de vijandelijkheden die het land in het afgelopen decennium hebben verscheurd.

“Dat Christus een licht mag zijn voor de vele kinderen die lijden onder de oorlog en conflicten”
- Paus Franciscus

Dat Hij het geweten mag opschudden van de mensen van goede wil. Dat Hij regeringen en de internationale gemeenschap mag inspireren om oplossingen te vinden die veiligheid en een vreedzaam samenleven garanderen voor de mensen in de regio en die een einde maken aan hun onbeschrijflijke lijden.

Dat Hij een steun mag zijn voor het Libanese volk, zodat het uit de huidige crisis kan komen en zijn roeping hervindt en voor iedereen een boodschap mag zijn van vrijheid en harmonieus samenleven.

Een licht voor het Heilig Land

Dat de Heer Jezus een licht mag zijn voor het Heilig Land waar Hij geboren werd, als Redder van de mens, en waar velen nog altijd, vermoeid, maar zonder het vertrouwen te verliezen, hopen op dagen van vrede, veiligheid en welvaart.

image
Paus Franciscus begroet de menigte die zich verzameld heeft voor het Urbi et Orbi (tekst gaat onder foto verder). Foto: CNS Photo - Vatican Media

Dat Hij een steun mag zijn voor Irak, dwars door de sociale spanningen heen, en voor Jemen, dat door een zware humanitaire crisis zo op de proef wordt gesteld.

Een licht voor Venezuela

Dat het kleine Kind van Bethlehem het hele Amerikaanse continent hoop mag bieden. Daar waar verschillende landen een tijd doormaken van sociale en politieke omwenteling. Dat Hij het geliefde Venezolaanse volk mag bemoedigen, dat al zo lang op de proef wordt gesteld door politieke en sociale spanningen.

Dat Hij ervoor mag zorgen dat het volk de hulp krijgt die het zo nodig heeft. Dat Hij de inspanningen mag zegenen van degenen die streven naar gerechtigheid en verzoening en die zich inzetten om de verschillende crises en de verschillende vormen van armoede te overwinnen die de waardigheid van iedere mens schaden.

Een licht voor Oekraïne en voor Afrika

Dat de Verlosser van de wereld een licht mag zijn voor het geliefde Oekraïne, dat verlangt naar concrete oplossingen voor een duurzame vrede.

Dat de Heer die geboren is een licht mag zijn voor de bevolking van Afrika, waar de sociale en politieke omstandigheden mensen er nog altijd vaak toe dwingen om te emigreren en hun een thuis en een familie ontnemen.

Een licht voor de vervolgde christenen

Dat Hij vrede mag zijn voor de bevolking die leeft in de oostelijke regio’s van de Democratische Republiek Congo, die geteisterd worden door aanhoudende conflicten. Dat Hij een steun mag zijn voor degenen die te lijden hebben onder het geweld, de natuurrampen, en de problemen met de volksgezondheid.

Dat Hij een steun mag zijn voor degenen die vervolgd worden vanwege hun religieuze geloof, vooral voor ontvoerde missionarissen en gelovigen, en voor degenen die het slachtoffer worden van aanslagen door extremistische groeperingen, vooral in Burkina Faso, Mali, Niger en Nigeria.

Een licht voor de vluchtelingen

Dar de Zoon van God, die van de Hemel naar de aarde is afgedaald, bescherming en steun biedt aan degenen die door deze en andere onrechtvaardigheden, moeten emigreren in de hoop op een veilig leven.

“Dat Hij een steun mag zijn voor degenen die vervolgd worden vanwege hun geloof”
- Paus Franciscus

Het is onrecht dat hen ertoe dwingt om woestijnen en zeeën te doorkruisen, die veranderd zijn in begraafplaatsen. Het is onrecht dat hen ertoe dwingt om onuitsprekelijke mishandeling te ondergaan, slavernij van elke soort en martelingen in onmenselijke detentiecentra. Het is onrecht dat hen verdrijft van plekken waar ze zouden kunnen hopen op een waardig leven en dat hen doet stuiten op muren van onverschilligheid.

Een licht voor de mensheid

Dat Emmanuel een licht mag zijn voor de hele verwonde mensheid. Dat Hij ons vaak zo verharde en egoïstische hart mag verwarmen en van ons een instrument van zijn liefde mag maken. Dat Hij door middel van onze nederige gezichten zijn glimlach mag schenken aan de kinderen over de hele wereld: aan de kinderen die in de steek gelaten zijn en de kinderen die geweld hebben ondergaan.

Dat Hij door middel van onze nederige armen, de armen mag kleden die niets hebben om zich mee te bedekken, brood mag geven aan de hongerigen en zorg mag dragen voor de zieken. Dat Hij door ons nederige gezelschap de ouderen en eenzame mensen, de migranten en de mensen die uitgesloten worden, nabij mag zijn.

Dat Hij op deze feestdag iedereen zijn tederheid mag schenken en de duisternis van deze wereld mag verlichten.

Geroepen om hoop te brengen

Beste broeders en zusters, ik wens jullie opnieuw een zalig Kerstmis, jullie allemaal die vanuit alle hoeken van de wereld naar dit plein zijn gekomen, en al diegenen die vanuit allerlei landen via radio, televisie en andere communicatiemiddelen met ons verbonden zijn. Ik bedank jullie voor jullie aanwezigheid op deze vreugdevolle dag.

Wij zijn allemaal geroepen om hoop te brengen in deze wereld, door met onze woorden en vooral met het getuigenis van ons leven te verkondigen dat Jezus, onze vrede, is geboren.

Vergeet alstublieft niet om voor mij te bidden. Smakelijk eten en tot ziens!

(Vert. SK)