fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

Urbi et Orbi: het teken van Kerstmis

KN Redactie 27 december 2017
image
Foto: AP

De kerstboodschap Urbi et Orbi, voor stad en wereld, van paus Franciscus.

Beste broeders en zusters, zalig Kerstmis!

In Bethlehem is Jezus geboren uit de Maagd Maria. Hij is niet door een menselijk verlangen ter wereld gekomen, maar door de gave van liefde van God de Vader, die “de wereld zozeer heeft liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben” (Joh. 3,16).

Deze gebeurtenis wordt vandaag vernieuwd in de Kerk, pelgrim in de tijd: in de liturgie van Kerstmis beleeft het geloof van het christelijke volk opnieuw het mysterie van God die komt, die ons menselijk vlees aanneemt en die zich klein en arm maakt om ons te verlossen. En dat vervult ons met emotie, want de tederheid van onze Vader is te groot.

De herders, nederig en waakzaam

De eersten die, na Maria en Jozef, de nederige glorie van de Verlosser zagen, waren de herders van Bethlehem. Zij herkenden het teken dat hun door de engelen was verkondigd en zij brachten het Kind eer. Deze nederige maar waakzame mannen zijn een voorbeeld voor gelovigen in alle tijden die, ten overstaan van het mysterie van Jezus, geen aanstoot nemen aan zijn armoede, maar die, net als Maria, vertrouwen op Gods Woord en met ogen van eenvoud zijn glorie aanschouwen.

Ten overstaan van het mysterie van het Woord dat vlees is geworden, erkennen christenen overal ter wereld, met de woorden van de evangelist Johannes: “Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de Eniggeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid” (Joh. 1,14).

Jezus zien in de gezichten van kinderen

Terwijl er wereldwijd een wind waait van oorlog en een inmiddels achterhaald ontwikkelingsmodel blijft zorgen voor menselijk, sociaal en ecologisch verval, brengt Kerstmis ons vandaag terug bij het teken van het Kind en roept het ons op dat teken te herkennen in de gezichten van de kinderen, vooral in degenen voor wie er, net als voor Jezus, “geen plaats was in de herberg” (Lc. 2,7).

We zien Jezus in de kinderen van het Midden-Oosten die nog altijd te lijden hebben onder de verhevigde spanningen tussen de Israëli’s en de Palestijnen. Op deze feestdag smeken we de Heer om vrede voor Jeruzalem en voor heel het Heilig Land; we bidden dat bij de partijen de wil overheerst om de dialoog weer op te pakken en dat er eindelijk door onderhandeling een oplossing kan komen die leidt tot het vreedzaam bestaan van twee staten binnen grenzen die door beide en ook internationaal erkend worden.

Mensen van goede wil

Dat de Heer ook de inzet ondersteunt van degenen die binnen de internationale gemeenschap bezield zijn van de goede wil om deze gepijnigde aarde te helpen om, ondanks de enorme obstakels, de overeenstemming, de rechtvaardigheid en de veiligheid te vinden waar al zo lang op gewacht wordt.

We zien Jezus in de gezichten van de Syrische kinderen, die nog altijd getekend worden door de oorlog die hun land de afgelopen jaren doordrenkt heeft van bloed. Dat het geliefde Syrië eindelijk het respect kan hervinden van de waardigheid van iedere persoon, door een gezamenlijke inzet voor de opbouw van het sociale weefsel, los van etnische en religieuze verwantschap.

Irak en Afrika

We zien Jezus in de kinderen van Irak, die nog altijd verwond en verdeeld zijn door de vijandelijkheden waar ze afgelopen vijftien jaar bij betrokken zijn geraakt; en in de kinderen van Jemen, waar een conflict gaande is dat grotendeels vergeten is, maar dat diepgaande menselijke gevolgen heeft voor de bevolking die gebukt gaat onder honger en de verspreiding van ziektes.

We zien Jezus in de kinderen van Afrika, vooral in degenen die te lijden hebben in Zuid-Soedan, Somalië, Burundi, de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Nigeria.

Noord-Korea, Venezuela en Oekraïne

We zien Jezus in de kinderen overal ter wereld waar vrede en veiligheid bedreigd worden door het risico op spanningen en nieuwe conflicten. We bidden dat de tegenstellingen op het Koreaanse schiereiland overwonnen kunnen worden en dat er wederzijds vertrouwen kan groeien in het belang van de hele wereld. We vertrouwen Venezuela toe aan het Kindje Jezus opdat het land weer sereen het gesprek aan kan gaan met de verschillende sociale groepen ten behoeve van heel het geliefde Venezolaanse volk.

We zien Jezus in de kinderen die, samen met hun families, gebukt gaan onder het geweld van het conflict in Oekraïne en onder de ernstige humanitaire gevolgen ervan, en we bidden dat de Heer zo snel mogelijk vrede brengt in dit geliefde land.

Werklozen en vluchtelingen

We zien Jezus in de kinderen van ouders die geen werk hebben en die moeite hebben om hun kinderen een goede en rustige toekomst te bieden. En in de kinderen aan wie hun kindertijd is ontnomen, die gedwongen zijn om van kleins af aan te werken of zonder scrupules zijn ingelijfd als huursoldaten.

We zien Jezus in de vele kinderen die gedwongen zijn hun eigen land te verlaten om alleen en in onmenselijke omstandigheden op reis te gaan, een gemakkelijke prooi voor mensenhandelaren. Door hun ogen zien we het drama van de vele gedwongen migranten die zelfs hun eigen leven op het spel zetten om een dodelijk vermoeiende reis aan te gaan die soms traumatisch eindigt.

De wereld menselijker maken

Ik zie Jezus weer in de kinderen die ik heb ontmoet tijdens mijn laatste reis naar Myanmar en Bangladesh, en ik hoop dat de internationale gemeenschap zich blijft inzetten om de waardigheid van de minderheden in de regio goed te beschermen. Jezus kent als geen ander de pijn niet ontvangen te worden en geen plek te hebben waar je je hoofd te rusten kunt leggen. Dat onze harten niet gesloten blijven als de huizen van Bethlehem.

Beste broeders en zusters, ook wij worden gewezen op het teken van Kerstmis: “Het pasgeboren kind, in doeken gewikkeld…” (Lc. 2,12). Laten wij, zoals de Maagd Maria en Sint Jozef en zoals de herders van Bethlehem, in het Kindje Jezus de liefde van God ontvangen die mens is geworden voor ons; en laten we ons inzetten om, met zijn genade, onze wereld menselijker te maken en waardiger voor de kinderen van vandaag en morgen.

Kerstwens

Tot jullie, lieve broeders en zusters, die van overal ter wereld naar dit plein zijn gekomen, en tot iedereen die wereldwijd met ons verbonden is via radio, televisie en andere communicatiemiddelen, richt ik mijn hartelijke gelukwensen.

Dat de geboorte van Christus de Verlosser onze harten mag vernieuwen, het verlangen mag opwekken om een meer broederlijke en solidaire toekomst op te bouwen en dat die aan iedereen vreugde en hoop mag brengen. Zalig Kerstmis! (Vert. SvdB)