fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Inspiratie

‘We hebben allemaal nabijheid en tederheid nodig’

KN Redactie 14 juli 2021
image
Paus Franciscus deelde na afloop van het angelusgebed op 11 juli rozenkransen uit aan het medisch personeel van het Gemelli-ziekenhuis. Foto: CNS Photo - Vatican Media via Reuters

Paus Franciscus bad op zondag 11 juli het angelusgebed vanaf het balkon van het Gemelli-ziekenhuis, waar hij op 4 juli werd opgenomen voor een darmoperatie. Hij sprak daar over de zorg voor zieken.

Beste broeders en zusters, goedemorgen!

Ik ben blij dat ik mijn wekelijkse angelusgebed ook kan bidden vanuit het Gemelli-ziekenhuis. Ik wil jullie allemaal bedanken: ik heb jullie nabijheid en de steun van jullie gebeden ervaren. Ik dank jullie met heel mijn hart!

Nabijheid bij de zieken

In het evangelie van vandaag wordt gesproken over Jezus’ leerlingen die, door Hem uitgezonden, “veel duivels uitdreven, veel zieken met olie zalfden en hen genazen” (vgl. Mc. 6,13).

Die ‘olie’ doet ons denken aan het sacrament van de zieken, dat troost biedt aan de ziel en aan het lichaam. Maar die ‘olie’ staat ook voor het luisterend oor, de nabijheid, aandacht en tederheid van degenen die zorgen voor de zieken: het is als een liefkozing die maakt dat je je beter voelt en die de pijn verzacht.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Vroeg of laat hebben wij allemaal behoefte aan die ‘olie’ van nabijheid en tederheid. Wij kunnen die ook allemaal aan iemand anders schenken: door een bezoekje, een telefoontje of een uitgestoken hand aan mensen die hulp nodig hebben. Denk eraan dat tijdens het Laatste Oordeel – Matteüs 25 – er onder meer gevraagd zal worden naar je nabijheid bij de zieken.

“Geld verdienen is in de Kerk geen roeping, maar dienstbaar zijn wel”

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heb ik nog maar eens ervaren hoe belangrijk goede gezondheidszorg is die beschikbaar is voor iedereen, zoals in Italië en in andere landen. Gratis gezondheidszorg die garant staat voor beschikbare zorg voor iedereen: het is een kostbaar goed dat we niet moeten verliezen, maar juist behouden! Daarvoor moeten we ons allemaal inzetten, omdat iedereen er profijt van heeft en dit dus om ieders bijdrage vraagt.

Ook in de Kerk gebeurt het soms dat een zorginstelling niet goed geleid wordt en er financieel slecht voor staat. De eerste gedachte is dan om die instelling te verkopen. Maar geld verdienen is in de Kerk geen roeping. Dienstbaar zijn is dat wel en dienstbaarheid is altijd gratis. Vergeet dit niet: behoud de gratis instellingen.

Gebed voor zieke kinderen

Ik wil mijn dankbaarheid en bemoediging uitspreken richting alle artsen, alle verplegers en al het medisch personeel in dit ziekenhuis en alle andere ziekenhuizen. Ze werken zo veel! En laten we bidden voor alle zieken. Er is hier een aantal zieke kinderen aanwezig… waarom moeten kinderen lijden? Het is een vraag die het hart raakt.

Bid voor hen en bid voor alle zieken, vooral degenen in de allermoeilijkste omstandigheden: dat niemand alleen wordt gelaten, dat iedereen de ‘olie’ van een luisterend oor mag ontvangen, van nabijheid, tederheid en zorg. Dat vragen wij op voorspraak van Maria, onze Moeder.

https://www.kn.nl/abonnementen/