fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Jong

Bijzondere gasten in de pastorietuin

Ad van der Helm 14 juli 2019
image
Foto: Marcus Dall Col/Unsplash

Gastvrijheid is een groot goed in de kerk. De kerkdeur is vaak dicht en omdat veel gemeenschappen kleiner zijn geworden en hechter, is het risico groot dat zij ook geslotener zijn geworden. Openheid wordt gemakkelijk beleden, maar in de praktijk blijft dit beperkt tot bekende en vertrouwde gezichten.

Midden in de stad Den Haag wil de Jacobusgemeenschap (onderdeel van de parochie Maria Sterre der Zee) de deuren open zetten voor onverwachte gasten. In de Residentie wonen en werken mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de samenleving, maar in de kerk niet snel een bondgenoot zien. Vaak horen ze de boodschap: “Je bent welkom, maar….”

Echte gastvrijheid is gebaseerd op de houding: “Je bent welkom. Vertel maar wie je bent.”

Doelgericht en mensgericht

Daarom werd dit jaar voor de tweede maal de tuindeur van de prachtige pastorietuin achter de Sint Jacobuskerk geopend voor de BBQ van de lobbyisten die bij Kamerleden en bewindslieden aandacht vragen voor hun klanten. De Beroepsvereniging Public Affairs had de organisatie in handen. Zo’n 75 mensen vermaakten zich in de schaduw van het monumentale kerkgebouw van Pierre Cuypers.

Een meer katholiek woord voor lobbyist is 'voorspreker': hij/zij spreekt bij hogere autoriteiten ten beste voor degenen die hulp inroepen. Natuurlijk doen zij dat om geld te verdienen, maar ook omdat zij in de boodschap van hun klant ‘geloven’. Ze zijn specialisten in communicatie en dialoog. Natuurlijk hebben zij een duidelijk doel voor ogen. Zij zijn niet neutraal, maar dat vind ik juist interessant: zij willen iets concreet bereiken bij bepaalde mensen. Doelgericht en mensgericht!

Bevlogen

Het boeiende van mijn gesprekken met mijn gasten die avond, is dat zij allen op één aspect proberen de samenleving te verbeteren. Nu heb ik vooral gesproken met de lobbyisten voor humanitaire doeleinden (zoals voor vaccinaties) en voor bestuurlijke instellingen (steden lobbyen ook). Er zijn ook lobbyisten voor minder ethische doelen: die heb ik niet ontmoet.

Zij zijn bevlogen mensen. Juist door hen aan te spreken op hun bevlogenheid en hun idealisme, komt ons gesprek op een boeiend niveau. Ook raken zij geïnteresseerd in de boodschap van het evangelie en in de manier waarop ik hen met dit evangelie in dialoog wil brengen.

Mijn doel is niet hen bekeren, maar ik wil hun laten zien dat mensen die gevoed worden door het evangelie serieuze gesprekspartners kunnen zijn voor mensen van de moderne samenleving.

Codetaal ontsluiten

Hoogtepunt is natuurlijk de rondleiding door de kerk van Sint Jacobus, waarbij ik de codetaal van architectuur en kunst voor hen probeer te ontsluiten. Er gaat voor velen een nieuwe wereld open: fascinerend om hun open reactie te ervaren.

Wat levert zo’n avond nu op? In ieder geval registreren de gasten de boodschap dat deze kerkgemeenschap niet met de rug naar de samenleving staat en oprecht gastvrij is. Dat is al winst!