fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Jong

De stilte beleven in Abdij Koningshoeven

Redactie KN Jong 20 november 2019
image
Abdij Koningshoeven. (Foto: Redactie KN Jong)

De stilte van een klooster beleven, gelovige leeftijdsgenoten ontmoeten en nadenken over de zin van je leven: Abdij Koningshoeven organiseert in 2020 enkele kloosterweekends voor jongeren. Initiatiefnemer broeder David: “Ik wil de jongeren bemoedigen in het geloof.”

Tijdens de weekends krijgen de deelnemers de kans om na te denken over hoe hun eigen leven eruitziet. Ook leren ze het ritme van het klooster kennen. Ze bidden en vieren samen met de monniken op verschillende momenten van de dag, van de nachtwake om kwart over vier ’s ochtends tot de vespers (het avondgebed) om kwart voor zes ’s avonds.

Jongeren bij de Kerk betrekken

“Ik merk dat jonge mensen heel gevoelig zijn voor een aantal waarden die wij hier beleven”, vertelt broeder David. Hij is één van de monniken die in het bij Tilburg gelegen klooster wonen. “Stilte, gebed, meditatie, maar ook: samen een gemeenschap vormen.” Hij kwam op het idee om kloosterweekends te organiseren nadat hij het besluit van de bisschoppensynode over jongeren had gelezen.

“Jonge mensen moeten meer bij de Kerk betrokken worden, zeggen de bisschoppen”, aldus broeder David. “De Konferentie Nederlandse Religieuzen heeft alle kloosters in Nederland gevraagd om inspanningen te doen en hun deuren te openen voor jonge mensen. Zo kwam ik op het idee om een paar weekends exclusief voor jongeren te organiseren.”

Ora et labora

Het ritme binnen Abdij Koningshoeven wordt bepaald door de Latijnse spreuk ‘Ora et labora’, oftewel ‘bid en werk’. “De jongeren gaan dus bidden en werken, net als wij”, zegt broeder David. “Als je het objectief bekijkt is dat bidden een saai gedoe: de psalmen zijn bijvoorbeeld altijd dezelfde. Toch werkt dat heel rustgevend voor jonge mensen. Innerlijk nemen ze daar actief aan mee, ze staan ervoor open.”

“Er wordt ook een dagdeel gewerkt. De jongeren kunnen in de abdij, de brouwerij en bij de kwekerij werken. We willen ook dat daar één of twee broeders meewerken. Al werkende wordt er gepraat en daarbij kunnen heel fundamentele vragen gesteld worden.”

“Ik merk dat jonge mensen heel gevoelig zijn voor een aantal waarden die wij monniken beleven: stilte, gebed, meditatie, maar ook: samen een gemeenschap vormen.”
- Broeder David

“Ik hoop dat de deelnemers tevreden naar huis gaan met iets wat ze kunnen bewaren, iets wat leven brengt op gelovig vlak”, zegt broeder David. “Veel jongeren zien in hun parochie alleen maar oudere mensen, maar hier willen we ze bemoedigen, zoals de paus dat doet. Ze laten voelen dat er leeftijdsgenoten zijn die zich ook nog met geloof bezighouden en daardoor gelukkiger worden.”

Geloof heeft partners nodig

Volgens Margreet Sanders, medeorganisator van de kloosterweekends, zijn de weekends het meest geschikt voor jongeren van zestien tot vijfentwintig jaar. “We gaan nadenken over de weg die je gegaan bent en wat er voor je ligt. Je denkt onder begeleiding na over je eigen leven. De stilte meemaken is belangrijk.”

De kloosteromgeving is volgens Sanders een goede setting om je daarin te verdiepen. “Je kunt pas echt nadenken over de zin van je leven en je gelovige leven als je even weg bent, op een andere plek, met gelijkgestemden”, zegt ze.

“Hier in het klooster leeft het geloof ook, meer dan in veel parochies. Als je uit een parochie komt waar je de enige jongere in de kerk bent, is dat moeilijk. Geloof heeft partners nodig. Volgens mij zijn kloosters plekken waar in ultieme vorm gestalte wordt gegeven aan gelovige waarden.”

Het weekend van 13 tot en met 15 maart 2020 is bedoeld voor individuele jongeren. Inschrijven kan via margreetsanders@hotmail.com. Meer informatie is te vinden op koningshoeven.nl/gastenhuis.