fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Geloofsvragen

Wat heb ik aan het geloof als ik bang ben voor de toekomst?

Emma Koevoets 19 mei 2021
image
Foto: Andrea Piacquadio via Pexels

Elke jongere loopt weleens rond met een vraag die hij of zij aan een geestelijke wil stellen. In deze rubriek doen we dat voor je. Deze week de vraag: wat heb ik aan het geloof als ik bang ben voor de toekomst? Kapelaan Jochem van Velthoven uit Terneuzen geeft antwoord.

Stel: je doet een studie en je vraagt je af of het wel de juiste richting voor je is en of je er wel een baan mee kunt vinden. En zo ja, of je met het salaris dan wel een eigen woning kunt betalen. Als je vertrouwen in de toekomst afzwakt of zelfs verloren gaat, kunnen die problemen heel groot worden. “Probeer dan gewoon stapje voor stapje je weg te wandelen”, zegt Jochem van Velthoven.

De kapelaan hoopt dat jongeren het vertrouwen en het geloof hebben dat er Iemand is die voor ze zorgt. Het geloof, zegt hij, geeft altijd ‘hoop’ als antwoord op zorgen en angst. “Want waar hoop is, is kracht om te leven.”

En zelfs als we tegenslagen of mislukkingen tegenkomen, mogen we er op vertrouwen dat er altijd een nieuwe kans is. “Bij de profeet Jesaja lees je dat God zegt ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je’. Als je zorgen hebt, spreek ze dan uit. Als je het alleen bij jezelf houdt, kan dat heel verstikkend zijn. Jezus zegt, zoals Guus Meeuwis ook zingt, ‘Geef mij je nu je angst, ik geef je er hoop voor terug’.”

Pinksteren

Hoop komt ook terug in Romeinen 15 vers 13, zegt Van Velthoven: “Moge de God van de hoop u vervullen met alle vreugde en vrede in het geloven, zodat gij overvloeit van hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”

“We zitten nu in de overgangsfase tussen Hemelvaart en Pinksteren en we bidden vurig om die kracht van de Heilige Geest”, zegt de kapelaan. “Dat Hij ons ook de kracht mag geven om door alle tegenslagen heen te leven.”

De paaskaarsen in de kerk symboliseren het licht dat Jezus in de wereld bracht. Dat licht wordt met Pinksteren ook weer uit de kerk gedragen, zodat het de wereld ingaat. “Want mensen die angstig of verdrietig zijn en geen uitweg meer zien, mogen dat licht van Christus ook ontvangen”, benadrukt Van Velthoven. “Jezus zegt ook: ‘Wie mij volgt, zal niet in duisternis wandelen, maar hij zal leven.’ Dat is buitengewoon belangrijk en ik hoop van harte dat jongeren zich daar ook aan optrekken.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Een gemeenschap biedt perspectief

Een van de mooie dingen van geloven is volgens de kapelaan dat je het nooit alleen doet. Natuurlijk is het ook belangrijk om thuis te bidden, maar geloof heeft ook altijd te maken met gemeenschap. “Een kerk is veel meer dan een gebouw, het is een verzameling van mensen rondom Jezus Christus. Zoek dus ook contact met een gemeenschap, want daar kun je elkaar helpen en steun ontvangen en bemoedigd worden, juist als het moeilijk is. Je leven kan door iemand anders weer perspectief krijgen.”

Durf te dromen

De media berichten vaak over hoe slecht het toekomstperspectief voor jongeren is. “Kijk met elkaar of het allemaal inderdaad zo erg is als het weergegeven wordt en zoek daar ook andere bronnen bij, zoek naar de waarheid”, oppert Van Velthoven. “Als het dan inderdaad allemaal zo ellendig is, dan hoop ik van harte dat je je realiseert dat je het verschil kunt maken!”

Een jong stel zei onlangs tegen hem dat zij geen kinderen hoeven, want “de wereld is zo miserabel, dat willen we onze kinderen niet aandoen”. Hoewel Van Velthoven kon begrijpen wat ze bedoelden, deed het hem wel verdriet. “Want daarmee zeg je ook dat je niet de hoop hebt dat jouw kind het verschil kan maken. Paus Franciscus zei dat ook eens heel mooi: ‘Durf te dromen.’ Denk niet in beperkingen – want die hebben we al genoeg in deze tijd – maar in de mogelijkheden van geloof, hoop en liefde.”