fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Jong

Oecumenisch jongerengebed raakt ‘het hart van het geloof’ in het synodale proces

Luuk van den Einden 7 april 2023
image
Op 30 september zal een oecumenische gebedsbijeenkomst voor jongeren plaatsvinden in Rome. Samen met de paus en veel bisschoppen zullen ze dan bidden voor het slagen van de eerste wereldwijde bijeenkomst van de synode over synodaliteit. Foto: Kai Pilger - Pexels

Tienduizend jongeren worden in september in Rome verwacht voor een oecumenisch gebed aan de vooravond van de bisschoppensynode. De Katholieke Vereniging voor Oecumene wil met een Nederlandse groep aanwezig zijn: “De oproep om je te laten horen wordt daar nog concreter.”

In oktober komen bisschoppen van over de hele wereld in Rome samen voor de eerste vergadering van de synode over synodaliteit. Daar bespreken ze de geluiden van gelovigen die ze gehoord hebben tijdens de luisterfase in hun eigen bisdom en buigen ze zich over de vraag hoe leiderschap, samenwerking en luisteren naar de Heilige Geest vorm moeten hebben in de Kerk.

Massale gebedsbijeenkomst

Voordat de bisschoppen in gesprek gaan op de synode, zal er eerst op het Sint-Pietersplein een massale gebedsbijeenkomst plaatsvinden. Tienduizend jongeren tussen de 18 en 35 jaar worden daar op 30 september verwacht voor een oecumenisch avondgebed in de stijl van Taizé.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Jongeren uit de katholieke Kerk en uit andere Kerken zullen samen met paus Franciscus en de bisschoppen bidden “om het werk van de bisschoppensynode aan God toe te vertrouwen”, legde de paus in januari uit bij de aankondiging van de gebedswake.

Stemmen verbinden

Rondom dat gebedsmoment wordt een breder weekend georganiseerd om de ontmoeting tussen jongeren met verschillende kerkelijke achtergronden te bevorderen: Together – Samenkomst van Gods Volk heet dat evenement. De Katholieke Vereniging voor Oecumene zorgt ervoor dat ook Nederlandse jongeren zich daarbij aan kunnen sluiten.

“Together biedt nogmaals gelegenheid om expliciet en concreet onderdeel uit te maken van het synodale proces”, vertelt Fokke Wouda, coördinator van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De reis naar Rome verbindt volgens hem twee stemmen die paus Franciscus beter wil horen in het synodale proces: die van de jongeren en die van niet-katholieke christenen.

“Together biedt christenen vanuit alle tradities de kans om samen hun geloof te verdiepen en te verrijken met andere inzichten.”
- Fokke Wouda

“Het is bijzonder dat dit gebeurt aan het begin van de feitelijke synode”, zegt Wouda. “Het is een samenzijn op een betekenisvolle manier.”

‘Vergroot de ruimte in uw tent’

Het jongerenprogramma is in handen van Taizé, een in Frankrijk gevestigde gemeenschap die oecumene hoog in het vaandel heeft staan. De keuze om de bisschoppensynode af te trappen met een oecumenische en geen puur katholieke gebedswake is bewust, legt Wouda uit: “‘Vergroot de ruimte in uw tent’ was het motto van het werkdocument voor de continentale fase: je moet ruimte in jezelf scheppen voor anderen om zichzelf te zijn.”

Het betrekken van andere christenen is volgens hem sinds de jaren zestig een belangrijk speerpunt van de Kerk. “Dat raakt het hart van het geloof: eenheid en verzoening”, zegt hij. “Het is daarom veelzeggend dat andere christenen op deze manier bij het synodale proces betrokken worden.”

Geen eindpunt

In Nederland werkt een projectteam met leden uit verschillende kerken aan de voorbereidingen voor de reis naar Rome. “Onze doelstelling is niet alleen in september een mooi moment te organiseren, maar om ook op de weg ernaartoe samen onderweg te zijn”, vertelt Wouda.

image
Paus Franciscus en broeder Alois, de prior van de Taizégemeenschap, ontmoetten elkaar in maart in het kader van een voorbereidingsbijeenkomst voor Together. Foto: CNS - Vatican Media

Daarvoor worden onder andere ontmoetingen en symposia georganiseerd in het kader van “samen verdieping zoeken, naar elkaar luisteren en synodaal bezig zijn”, aldus Wouda. Ook na de reis wil de organisatie het synodale proces verder vertalen naar de Nederlandse situatie: “De reis is geen eindpunt, want de synode is voor de bisschoppen ook een tussenstop in het synodale proces: dat gaat daarna voor de hele Kerk door.”

‘WJD geen concurrentie’

Twee maanden voor Together vindt in Lissabon een ander groot kerkelijk jongerenevenement plaats: de Wereldjongerendagen, waarvoor in Nederland inmiddels honderden aanmeldingen zijn. Wouda maakt zich echter geen zorgen over de timing van beide gebeurtenissen. “De WJD is niet de ‘concurrent’ van Together”, zegt hij.

Geld en tijd hoeven volgens hem geen bezwaren te zijn: het organisatieteam zoekt mogelijkheden om reizigers te laten sponsoren en de reis zelf is vrij kort. “Er is een sterke verbinding tussen de WJD en dit evenement, dus Together kan een follow-up zijn, een extra stap.”

Samen je geloof verdiepen

Daarom hoopt Wouda dat Nederlandse christenen goed vertegenwoordigd zullen zijn op de gebedsbijeenkomst in september. “Het is een mooi moment om samen je geloof te beleven”, benadrukt hij. Aan veel jonge christenen, die in en buiten hun Kerk vaak sterk in de minderheid zijn, kan de samenkomst veel bieden: “Het biedt christenen vanuit alle tradities de kans om samen hun geloof te verdiepen en te verrijken met andere inzichten.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Kort na het avondgebed zullen de aanwezige bisschoppen een maand lang in het Vaticaan vergaderen. Het laatste wat zij daarvoor dus van de ‘buitenwereld’ zien, is een massa jongeren. Daarin schuilt volgens Wouda veel kracht: “Het gebedsmoment heeft impact, dus je wordt gehoord. De oproep van de paus om je te laten horen wordt daar nog concreter.”

Zie de website voor meer informatie.