fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Jong

Priester met kanker overlijdt 23 dagen na wijding

Courtney Mares - CNA 4 mei 2021
image
Livinius Nnamani bracht zijn korte priesterschap in het ziekenhuis door met het vieren van de Mis. Foto: CNA photo - Vatican Media

Livinius Esomchi Nnamani kreeg speciale toestemming van de paus om vervroegd tot priester gewijd te worden. Na zijn korte priesterschap is Nnamani aan leukemie overleden. ‘De Heer koos hem voor dit bijzondere priesterschap.’

Nnamani is 31 jaar geworden. Zijn laatste levensdagen vulde hij met het vieren van de Mis vanuit zijn ziekenhuisbed, herinnert priester Davide Carbonaro zich: “Zijn altaar was het bed, waar hij zijn lijden met dat van Christus verenigde. Hij leefde en hernieuwde zijn Eucharistie op een sterke, zichtbare manier. Dat is een waardevolle les voor elke priester.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Zijn geschenk was een andere vorm van priesterschap, maar tegelijkertijd ook dezelfde als die van iedere priester. Zijn vereniging met het offer van Christus leert ons met groter bewustzijn te vieren”, zei Carbonaro.

Vervroegde wijding

Nnamani’s kerkelijke leven begon tien jaar geleden met zijn toetreding tot de Orde van de Moeder Gods in zijn thuisland Nigeria. Zijn eeuwige gelofte van de Orde deed hij in september 2020. De afgelopen twee jaar studeerde hij als seminarist aan de Pauselijke Universiteit Sint Thomas van Aquino in Rome, terwijl hij tegelijkertijd ook kankerbehandelingen kreeg.

Toen zijn toestand verslechterde, schreef hij paus Franciscus om te vragen of zijn priesterwijding vervroegd kon worden. De paus liet daarop weten dat de seminarist op Witte Donderdag gewijd kon worden, meldt Vatican News. Romeins hulpbisschop Daniele Libanori wijdde Nnamani die dag in het ziekenhuis tot priester.

“Ik weet zeker dat Livinius’ gave, samen met het offer van Christus, goed zal zijn voor de Kerk.”
- Davide Carbonaro

“Als priester voeg je je bij Jezus om van je lichaam een geschenk voor God te maken. Ons priesterschap bereikt zijn hoogtepunt wanneer we samen met het brood en de wijn onszelf en alles wat de Heer ons gegeven heeft, tot aan ons leven toe, volledig weten toe te wijden”, zei bisschop Libanori in zijn preek.

Nnamani’s eerste daad als priester was het zegenen van dokters en verplegers in het ziekenhuis. Op 23 april overleed hij na het bidden van de rozenkrans met Carbonaro en enkele andere aanwezigen. Na zijn uitvaart is zijn lichaam naar zijn thuisstad in Nigeria gebracht, waar hij begraven werd.

Bijzonder priesterschap

De Pauselijke Universiteit hield op 3 mei een gedenkmis. Carbonaro, superieur van de gemeenschap die Nnamani in Rome huisvestte, stond stil bij wat hij had geleerd van het getuigenis van de overleden priester. “Ik heb veel nagedacht over mijn leven als priester: Livinius heeft niet zoals ik de kans gekregen om het Evangelie te verkondigen en de mensen van God te dienen, maar de Heer koos hem voor dit bijzondere priesterschap”, sprak Carbonaro.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Het doet me stilstaan bij gebed en dank zeggen voor het onschatbare geschenk dat we uit liefde ontvangen hebben”, vervolgde hij. “Ik weet zeker dat Livinius’ gave, samen met het offer van Christus, goed zal zijn voor de Kerk en voor priesters die worden opgeroepen hun dienstwerk lief te hebben.”