<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Jong

We hebben allemaal een woestijn

Luuk van den Einden 25 maart 2019
image
Christus in de woestijn door de Russische schilder Ivan Kramskoj. Foto: Pixabay.com

Na zijn doop in de Jordaan trok Jezus van Nazareth de woestijn in, waar hij veertig dagen bleef. Veertig dagen in een bloedhete, stofdroge wildernis; veertig dagen knagende honger en verstikkende dorst; veertig dagen onder de tirannie van een zinderende woestijnzon.

De evangelisten wijden maar weinig woorden aan de moeilijkheden die Jezus in de woestijn onderging. Hun aandacht gaat vooral uit naar de climax van die beproeving, wanneer de duivel de uitgehongerde Zoon van God benadert en hem probeert te verzoeken. Dat is logisch: deze confrontatie is voor Jezus tenslotte de echte proef. Maar naast honger en een aanvaring met de duivel moest Jezus nóg een beproeving ondergaan: hij was alleen.

De eenzaamheid van Jezus

Eenzaamheid keert telkens weer terug in Jezus’ leven. Zijn discipelen en volgelingen begrijpen hem vaak niet. In de Tuin van Gethsemane wordt hij geteisterd door zorgen en verdriet terwijl zijn leerlingen slapen. Tijdens zijn arrestatie laten zijn vrienden hem in de steek; zelfs de trouwe Petrus beweert dat hij niets te maken heeft met Jezus van Nazareth.

Het zijn vooral geestelijke vormen van eenzaamheid waarmee Jezus worstelt. Maar in de woestijn is hij eenzaam omdat hij alleen is. Zo kun je de woestijn zien als symbool voor de eenzaamheid van Jezus. Op alle eenzame momenten in zijn verdere leven keert die woestijn weer terug. Tijdens momenten van eenzaamheid vult Jezus’ hart zich met zorgen en verdriet en strekt de woestijn zich uit in zijn geest.

De woestijn overwinnen

We hebben allemaal een woestijn. Wanneer je alleen bent, wanneer niemand je begrijpt, wanneer je geen aansluiting vindt bij anderen, wanneer je een vreemdeling bent, bevind je je in de woestijn. Je bent waar Jezus ook was.

Jezus heeft de woestijn overwonnen. Hij heeft de eenzaamheid overwonnen en is nu bij ons, hij staat ons bij en ontfermt zich over ons wanneer we het moeilijk hebben. Hij kan je helpen om je eigen woestijn te overwinnen. Wanneer je eenzaam bent, moet je niet vergeten dat Jezus ook eens eenzaam was. Hij heeft meegemaakt wat jij ook meemaakt: hij zal je niet alleen laten.