<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerstmis

‘Christus is het antwoord’: een unieke ‘corona-Kerstmis’ wereldwijd

KN Redactie 28 december 2020
image
Gelovigen bidden op Kerstochtend in de Geboortekerk in Bethlehem. Foto: CNS Photo - Debbie Hill

Kerstmis 2020 stond onvermijdelijk in het teken van de coronapandemie. Wereldwijd brachten katholieke leiders echter ook allerlei andere zaken ter sprake.

In Nederland en België waren de kerstvieringen, net als op veel plekken, aan ‘coronabeperkingen’ onderworpen. De Nederlandse en Vlaamse bisschoppen brachten daarom verschillende videoboodschappen uit om katholieken een hart onder de riem te steken en hen een zalig Kerstmis te wensen.

Corona is echter niet het enige probleem waarmee katholieken geconfronteerd worden. De veelheid aan uitdagingen werd gereflecteerd in de kerstboodschappen en -preken van katholieke leiders wereldwijd.

Heilig Land: ‘Christus is het enige logische antwoord’

De Latijnse patriarch van Jeruzalem, aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa, noemde Christus in zijn kerstboodschap “het enige logische antwoord op de trieste realiteit van onze wereld”.

Het Heilig Land is een land “dat pluraliteit en openheid naar de wereld als zijn roeping heeft, maar we zijn voortdurend getuige van tegenovergestelde houdingen. In plaats van inclusief te zijn, zijn we steeds meer exclusief: in plaats van elkaar te erkennen, ontkennen we elkaar.”

image
Aartsbisschop Pierbattista Pizzaballa zegent op Eerste Kerstdag de mensen in de Catharinakerk in Bethlehem. Foto: CNS Photo - Debbie Hill

Hij verwees naar de christenen in de Palestijnse gebieden: “Voor hen lijkt er, net als voor Maria en Jozef, geen plaats te zijn in de wereld.” Hun hangt “een onzekere en herhaaldelijk uitgestelde toekomst” boven het hoofd, “alvorens ze met waardigheid in hun huis kunnen wonen”.

In zijn Urbi et Orbi-toespraak op Eerste Kerstdag riep paus Franciscus Israëli’s en Palestijnen op tot dialoog om “wederzijds vertrouwen te herwinnen en een rechtvaardige en duurzame vrede te zoeken”.

Colombia: ‘Kerstmis geeft ons missionaire taak’

De aartsbisschop van de Colombiaanse hoofdstad Bogota noemde Kerstmis een vreugdevolle tijd “die ons een missionaire taak geeft”. Hij riep katholieken op compassie te tonen met hulpbehoevenden: ouderen, zieken, ontvoerden en gevangenen “moeten deel zijn van onze harten”.

Gelovigen kunnen de kersttijd benutten om hun levens te vernieuwen: “Als wij ons broers en zussen in Christus voelen, dan moet het lijden van de ander ons lijden zijn, de vreugde van de ander, de onze.”

Hij nodigde gezinnen uit om het Kind Jezus te vragen “in onze huizen te komen, we hebben een plaats voor U”. Kerstmis is de tijd om doordrongen te raken “van God en zijn heilsplan dat hoop brengt in onze levens”.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Burkina Faso: nee tegen ‘culturele kolonisatie’

De aartsbisschop van Ouagadougou, kardinaal Philippe Ouedraogo constateerde in zijn kerstpreek een “spijtige afname van de ethiek en een verzwakking van geestelijke waarden en verantwoordelijkheidsgevoel”.

De “zogenaamde ontwikkelde landen en machtige lobby’s willen armere landen via financiële hulp de ratificatie van abortus en anticonceptie opleggen”. Kerkelijke leiders veroordelen dit al jaren, paus Franciscus muntte er eerder de term “ideologische kolonisatie” voor.

Ouedraogo sprak van “vormen van culturele kolonisatie” waarbij “de arrogantie van de sterksten, geobsedeerd door belangenconflicten, bepaalde delen van de mensheid opoffert door die in een schandalige situatie van afhankelijkheid en ellende te houden zonder enig respect voor hun waardigheid”.

Venezuela: ‘Beëindig onze crisis’

De Venezolaanse bisschoppenconferentie verwees in een korte verklaring naar paus Franciscus’ Urbi et Orbi-toespraak, waarin hij onder meer “het leed van het volk van Venezuela” onder de aandacht bracht.

image
Het beeld van het Kind Jezus tijdens de Nachtmis in de Sint-Pieter. Foto: CNS Photo - Vatican Media

De bisschoppen wezen erop dat de paus de internationale gemeenschap herhaaldelijk heeft opgeroepen tot hulp voor Venezuela’s problemen. Tachtig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens en ten minste drie miljoen Venezolanen zijn hun land in de afgelopen tien jaar ontvlucht.

“Paus Franciscus’ steun is een constante wanneer hij zijn zorg toont voor de ernstige crisis van het Venezolaanse volk”, aldus de bisschoppen.

Honduras: ‘Laat God niet de grote afwezige zijn’

De Hondurese kardinaal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga wees op het lot van mensen in vluchtelingenkampen wereldwijd, waar “God nu echt geen thuis heeft, waar ze hongerlijden, haat, oorlog in het Midden-Oosten”.

Ook sprak hij over de verwoestende tropische stormen die Centraal-Amerika recent troffen, waarbij onder andere meer dan honderd Hondurezen omkwamen en nog veel meer mensen alles verloren.

“Hoe verdrietig dat er in deze wereld geen plek is voor vluchtelingen, immigranten, de ouderen die alleen leven en zij die het meest in nood zijn”, zei de kardinaal, die Gods hulp vroeg om “iedere dag meer menselijk te zijn”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

En hoe tragisch al deze gebeurtenissen ook zijn, nog tragischer is het als “God geen thuis in ons hart heeft, als wij Hem niet willen ontvangen of onderdak bieden. Hoe verdrietig is het, wanneer God de grote afwezige is op het kerstfeest”.

Spanje: ‘Laat nieuwkomers niet buiten staan’

De voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie vroeg gelovigen en alle mensen van goede wil “om diegenen te verwelkomen die van ver komen, en te delen met wie niets hebben”. Kardinaal Juan Jose Omella van Barcelona zei dat Jezus’ geboorte leert dat “de grootste grootheid in het kleine ligt”.

De Heilige Familie kon Christus’ geboorte niet vieren waar, en delen met wie zij wilde. “Dat gezin dat van elders kwam was, zoals zo vaak gebeurt, een zegen, een rijkdom en een nieuw geschenk voor die samenleving”, aldus de kardinaal. “Door hen buiten te laten staan, verloren zij het beste. Laat ons dat niet gebeuren.”

Wit-Rusland: ‘Is er plek voor Jezus in ons hart?’

Aartsbisschop Tadeusz Kondrusiewicz zette op 24 december weer voet op Wit-Russische bodem na een gedwongen ballingschap van vier maanden. Hij bedankte de paus voor diens ingrijpen en zei dat de onrust in Wit-Rusland de betekenis van Kerstmis niet mag verminderen. “Want dit is de viering van een belangrijke gebeurtenis die de wereldgeschiedenis heeft veranderd. Jezus Christus kwam in het licht.”

image
"Wij moeten ons afvragen: is er plaats voor Jezus in onze harten?" Foto: CNS Photo - Cillian Kelly

De politieke woelingen in het land zouden christenen ertoe moeten aanzetten “meer aandacht te besteden aan God en aan het onderhouden van Gods wet. Hoe anders zouden ons vaderland en onze levens zijn als we volgens de wet van liefde voor God en de naaste zouden leven. Konden ze elkaar maar vergeven!” Omwille van het algemeen welzijn “kunnen we het ons niet veroorloven vijanden te zijn. We moeten verenigd zijn in dialoog”.

“Vandaag moeten we onszelf afvragen: is er plaats in onze harten voor Jezus? Het slaat nergens op om sentimenteel te doen over het feit dat onder normale omstandigheden de deuren van de Geboortekerk in Bethlehem en die van onze kerken door een grote stroom mensen platgelopen zouden worden, als er in onze harten geen plaats is voor dezelfde Jezus.”

Bronnen: Inés San Martín en Elise Ann Allen, cruxnow.com

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.