fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Latijns-Amerika

‘Zeer zorgwekkend’: minder Mexicanen noemen zich katholiek

David Agren - CNS 16 april 2021
image
Archief: een vrouw laat haar kind dopen in een kerk in Mexico-Stad. Foto: CNS Photo - Edgard Garrido, Reuters

De apostolische nuntius van Mexico dringt er bij de bisschoppen van het land op aan “de werkelijkheid in de ogen te kijken” nu de katholieke bevolking van het land krimpt en Mexicanen zich steeds meer als niet-religieus identificeren.

Tijdens de opening van de halfjaarlijkse bijeenkomst van de Mexicaanse bisschoppenconferentie op 12 april vroeg aartsbisschop Franco Coppola zijn virtuele publiek ook om hun pastorale aanpak te heroverwegen. Er nemen minder mensen deel aan het parochieleven en er trouwen minder stellen in de kerk.

‘Buitengewoon zorgwekkend’

“De afname van de katholieke bevolking in dit land van Guadeloupe is buitengewoon zorgwekkend”, zei aartsbisschop Coppola. “We zien nu steeds duidelijker hoezeer de geloofsvorming in de afgelopen decennia niet in staat is geweest – zoals we dachten of zouden hebben gewild – door te dringen tot degenen die gedoopt zijn.”

https://www.kn.nl/abonnementen/“We moeten erkennen dat als het Evangelie en onze Heer Jezus Christus altijd aantrekkelijk zullen blijven, het duidelijk is dat onze ‘traditionele’ methoden vandaag de dag niet werken. Noch kunnen ze werken op enig gebied van evangelisatie.”

Mexico’s meest recente volkstelling in 2020 toonde aan dat het katholieke volksdeel ten opzichte van 2010 met 5 procentpunten was afgenomen tot 77,7 procent van de bevolking.

Ongemak

Waarnemers zien de achteruitgang als onderdeel van de trend dat mensen in heel Latijns-Amerika de Kerk verlaten. Hoewel in sommige noordelijke en westelijke Mexicaanse staten zoals Zacatecas en Guanajuato nog steeds meer dan negentig procent van de bevolking het katholicisme belijdt. Dat cijfer daalt tot slechts 54 procent in de grotendeels inheemse staat Chiapas, waar evangelische gemeenten terrein hebben gewonnen.

De volkstelling, die om de tien jaar wordt gehouden, heeft voor wat ongemak gezorgd bij de Mexicaanse bisschoppen. Die uitten hun bezorgdheid over de manier waarop de vragen over religie werden gesteld. Maar toen ze met kritiek werden geconfronteerd, wezen ze op cijfers die aantonen dat het percentage van de Mexicaanse bevolking dat katholiek is, hoger is dan dat percentage in de meeste Latijns-Amerikaanse landen.

Verontrustende trends

Aartsbisschop Coppola sprak echter over verschillende verontrustende trends, waaronder mensen die alle vormen van geloof achter zich laten. De telling van 2020 toonde aan dat het aantal mensen dat zich identificeerde als niet-religieus bijna verdubbeld is, tot 8,1 procent van de Mexicaanse bevolking.

Terwijl nog eens 2,5 procent van de bevolking zichzelf als religieus beschouwde, maar zonder specifieke geloofsrichting. Het aandeel protestanten en evangelicale christenen groeide van 7,5 procent van de bevolking in 2010 tot 11,2 procent van de bevolking in 2020.

“Van 2010 tot 2020 heeft de achteruitgang van de katholieke bevolking meer voordelen opgeleverd voor atheïsten dan voor protestanten”, zei aartsbisschop Coppola.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Aantrekkelijk voor jonge mensen

Jonge mensen verlieten ook de Kerk en vierden het sacrament van het huwelijk niet, zei hij. Volgens de nuntius daalde het aantal religieuze huwelijken van 431.000 in 1998 tot 229.000 in 2018.

“De helft van alle Mexicanen is jonger dan dertig jaar. We zijn een jong land. Maar we kunnen niet zeggen dat de helft van de deelnemers aan onze liturgische bijeenkomsten jonge mensen onder de dertig zijn”, zei aartsbisschop Coppola.

“Het lijdt geen twijfel dat onze gezinnen, onze parochies, onze organisaties vandaag ‘aantrekkelijk’ kunnen zijn voor jonge mensen en mannen en vrouwen van onze tijd,” vervolgde hij.

Toename diocesane priesters

“Een gedeeltelijk succes in de afgelopen jaren”, zei aartsbisschop Coppola, “was in roepingen.” Het aantal diocesane priesters nam toe, hoewel “de leeftijd van onze priesters blijft stijgen”. Het aantal religieuzen was de afgelopen twintig jaar echter met zestig procent gedaald.