fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Medische ethiek

Europese bisschoppen: ‘abortusresolutie brengt grondrechten in gevaar’

Selinde van Dijk-Kroesbergen 11 juli 2022
image
De Europese bisschoppen 'betreuren' dat het Europees Parlement een resolutie heeft aangenomen die abortus als grondrecht moet oormerken. Dat verklaarden zij vorige week in een bericht ondertekend door Manuel Barrios Prieto, secretaris-generaal van de Europese bisschoppen. Foto: COMECE

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen die pleit voor abortus als Europees grondrecht. De Europese bisschoppen vrezen dat de resolutie “de weg vrijmaakt voor een afwijking van universeel erkende mensenrechten.”

In plaats van meer eenheid binnen de EU verwachten de Europese bisschoppen meer confrontaties tussen burgers en de lidstaten, meldden de bisschoppen afgelopen vrijdag. Ook geeft de resolutie volgens hen “een verkeerde voorstelling van de tragedie van abortus voor moeders in moeilijkheden.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

De resolutie die op 7 juli met een meerderheid werd aangenomen heeft als titel Het besluit van het Amerikaanse Hooggerechtshof om het recht op abortus in de Verenigde Staten af te schaffen en de noodzaak om abortusrechten en de gezondheid van de vrouw binnen de EU te beschermen. Het roept op om het recht op abortus op te nemen in het Europees Handvest voor Grondrechten.

Grondrechten in gevaar

Op 8 juli reageerde de Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) in een verklaring die was ondertekend door secretaris-generaal Manuel Barrios Prieto. Hierin staat dat de bisschoppen het “betreuren” dat de resolutie is aangenomen. Volgens hen liggen thema’s als abortus buiten de bevoegdheid van het Europees Parlement. De EU mag zich dan ook niet mengen in dergelijke aangelegenheden binnen of buiten de EU, vinden de bisschoppen.

“Het bevorderen van radicale politieke agenda’s brengt de grondrechten in gevaar, waaronder vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en het schaadt de sociale cohesie”, schrijven de bisschoppen.

Hulp aan moeder en kind

In plaats daarvan pleiten de bisschoppen voor meer eenheid tussen Europeanen en het ondersteunen en begeleiden van zwangere vrouwen. In een eerdere verklaring over de abortusresolutie in juni stelden de bisschoppen al dat het de plicht van samenleving en Kerk is om voor zwangere vrouwen in nood te zorgen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Ook Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) vindt het belangrijk dat hulp aan moeder en kind centraal staat en is dan ook fel tegen abortus als grondrecht. In het debat over de resolutie uitte Ruissen zich nog hoopvol dat jongeren tegenwoordig kritischer zijn over abortus dan veel ouderen.

Volgens hem heeft de uitspraak van het hooggerechtshof in de VS een “keerpunt gebracht in het denken in Europa over abortus. We zijn weer in gaan zien dat ieder leven beschermwaardig is. Ook het ongeboren leven”, aldus Ruissen.

Morele vragen

In een interview met paus Franciscus dat Reuters vorige week publiceerde, zei de paus dat hij die uitspraak van het Amerikaans hooggerechtshof respecteerde. Abortus zelf is het probleem, zei hij.

https://www.kn.nl/donaties/

Hij verwees hierbij naar de huidige wetenschap die vaststelt dat er dertig dagen na conceptie al DNA aanwezig is in het embryo en dat bijna alle organen al gevormd zijn. Tegen de interviewer zei hij dat het bij abortus niet gaat om juridische vragen, maar om de morele vraag of het juist is “om een probleem op te lossen door een mensenleven te elimineren”.