fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Medische ethiek

Macron: abortus moet Europees grondrecht worden

KN Redactie 20 januari 2022
image
De Franse president Emmanuel Macron heeft voor het Europees Parlement gepleit om abortus tot een Europees grondrecht te maken. Foto: CNS Photo - Paul Haring

Emmanuel Macron pleit ervoor om abortus tot een grondrecht te verklaren in de Europese Unie. Volgens de Franse president is het tijd om de in 2000 vastgestelde EU-grondrechten te "updaten".

Het EU-handvest van de grondrechten, opgesteld in 2000, moet herzien worden: die boodschap uitte president Macron toen hij afgelopen woensdag het Europees Parlement in Straatsburg toesprak. Frankrijk is sinds 1 januari voorzitter van de Raad van Europa, een positie die het land een half jaar lang zal vervullen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Twintig jaar na het vaststellen van de Europese grondrechten, waarin met name de afschaffing van de doodstraf in heel de Unie werd bevestigd, hoop ik dat we deze grondrechten kunnen updaten”, aldus Macron. “Die moeten vooral explicieter zijn over klimaatbescherming en de erkenning van het recht op abortus.”

Nieuw leven schenken

“Laten we hierover openlijk in discussie treden met onze Europese medeburgers, om zo nieuw leven te schenken aan de grondrechten die de Europese waarden versterken: daar ligt de toekomst van ons gezamenlijke politieke project.” Macrons toespraak kon op applaus van de aanwezige Europarlementariërs rekenen.

Het EU-handvest van de grondrechten erkent het recht op leven, maar maakt geen melding van abortus. Erin staat onder meer dat “iedereen het recht op leven heeft” en “niemand zal worden veroordeeld tot de doodstraf of geëxecuteerd zal worden.”

Abortus ‘essentiële gezondheidszorg’

In juni 2021 stemde het Europees Parlement voor een rapport waarin abortus wordt aangemerkt als “essentiële gezondheidszorg” en gewetensbezwaar zou kunnen worden opgevat als “onthouding van medische zorg”. In dat document worden inbreuken op “seksuele gezondheidszorg en -rechten” gezien als “een vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes.”

In bijna alle 27 EU-lidstaten is toegang tot abortus wettelijk geregeld. Alleen in Malta – waar de nieuwe Parlementsvoorzitter Roberta Metsola vandaan komt – en Polen bestaan sterke pro-lifewetten.

Principiële dwaling

Het voorstel van president Macron kan ook op kritiek rekenen. “Ik wil een dringende oproep doen aan het Franse voorzitterschap om haar plannen om abortus op te nemen in het handvest in te trekken”, sprak Bert-Jan Ruissen, Europarlementariër namens de SGP, woensdag tijdens de vergadering. “Principieel is abortus een dwaling. Ieder mens is beschermwaardig: dat staat in ons eigen handvest.”

https://www.kn.nl/donaties/

“De EU gaat er niet over”, reageert ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen via Twitter op de uitspraken van Macron. “Abortus vind ik een zwarte schaduw over onze samenlevingen die we niet moeten bevorderen.”

Bron: Catholic News Agency