fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Aartsbisschop: in sommige gevallen communie voor protestantse echtgenoten

KN Redactie 3 juli 2018
image
Kardinaal Rainer Maria Woelki van Keulen in gesprek met kardinaal Reinhard Marx van München en Freising, tevens voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie. De twee kardinalen zijn het oneens over de kwestie. (Foto:CNS)

Protestantse echtgenoten van katholieken mogen in bepaalde gevallen en na een zekere onderscheiding de communie ontvangen. Dat stelt de Duitse aartsbisschop Hans-Joseph Becker.

Becker verwijst naar het document over de kwestie waarover het Vaticaan de Duitse bisschoppen eerder verzocht het niet als bisschoppenconferentie te publiceren. Het werd daarna als ‘oriëntatiehulp’ aangeduid, die individuele bisschoppen zou kunnen helpen bij het beoordelen van individuele gevallen.

Kerkelijk recht

Volgens Westfalen-Blatt sprak de aartsbisschop in een ontmoeting met zijn priesterraad de verwachting uit “dat alle zielzorgers in het aartsbisdom Paderborn zich intensief vertrouwd maken met de oriëntatiehulp en dienovereenkomstig pastoraal verantwoordelijk handelen”.

Het aartsbisdom Paderborn bevestigt Beckers uitspraken, maar meldt dat het het kerkelijk recht zal blijven toepassen. Dat zegt dat in stervensnood of wanneer er “naar het oordeel van de diocesane bisschop of bisschoppenconferentie” een andere zwaarwegende reden is, protestanten de sacramenten van de biecht, Eucharistie en ziekenzalving kunnen ontvangen.

Voorwaarden

Voorwaarden zijn dat geen bedienaar van hun eigen kerkgenootschap kunnen benaderen, er zelf om vragen, de katholieke opvatting van deze sacramenten delen en in staat van genade zijn. (Crux)