fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Aartsbisschop noemt genderideologie ‘demonisch’

KN Redactie 21 juni 2016
image
Foto: Lukas Plewnia ccby (www.polen-heute.de)

De gedachte dat iemand zijn eigen ‘genderidentiteit’ kan bepalen is “demonisch”.

Aanleiding is de ‘bathroom war’ rond het al of niet toelaten van transgenders tot de toilet- en kleedruimten van hun voorkeur. “Deze strijd”, aldus mgr. Coakley, “gaat over meer dan wie welk toilet mag gebruiken.”
“Volgens recente regels van de regering Obama mogen openbare scholen geen onderscheid meer maken tussen jongens en meisjes op grond van hun biologisch geslacht, maar worden zij geacht hun persoonlijke ‘genderidentiteit’ te erkennen en te accepteren.”

Bizarre consequenties

“Deze zogeheten genderidentiteit is, volgens de gendertheoretici, meer een kwestie van persoonlijke expressie dan van biologie. Als consequentie daarvan moet een jongen, die zichzelf identificeert als een meisje, worden toegestaan de meisjestoiletten of –kleedkamers te gebruiken in iedere school die door de staat wordt gefinancierd. Je hoeft niet lang na te denken welke bizarre consequenties deze manier van denken en overheidsbeleid en wetgeving in de toekomst zullen hebben”, aldus de aartsbisschop.

Radicale herinterpretatie

“Pogingen om zich tegen het opleggen van deze genderideologie te verzetten ontmoeten krachtig verzet van de federale overheid en krachtige economische machten die vastbesloten zijn hun radicale herinterpretatie van de menselijke persoon en zijn relaties door te drukken.”

Rigide straffen

Coakley hekelt dat wie vragen stelt bij het ‘homohuwelijk’ voor “achterlijk”, “homofoob” en “hater” wordt uitgemaakt. “Rigide economische straffen en maatregelen worden opgelegd en vormen een bedreiging voor individuen, ondernemingen en andere organisaties die anders denken dan deze nieuwe radicale orthodoxie die wordt gepromoot door een machtig belangennetwerk.”

Gendertsunami

Volgens de aartsbisschop van Oklahoma City is de genderideologie na het ‘homohuwelijk’ “de volgende tsunami die eeuwen van aanvaarde menselijke wijsheid over de complementariteit en de verschillen tussen mannen en vrouwen dreigt weg te vagen.”

Ontwerp van de Schepper

“Deze verschillen gaan niet zomaar over zelfexpressie en persoonlijke keuze”, maar “zijn geworteld in biologie en fundamenteler, in het ontwerp van de Schepper.”

Boven discussie verheven

“Als met iedere ideologie beschouwt deze zichzelf als absoluut en boven ieder discussie verheven. Het schetst een brave new world waarin het schepsel zichzelf ziet als de schepper van zijn eigen werkelijkheid. Dat is demonisch”, aldus Coakley, die paus Franciscus over de genderideologie citeert: “Laten wij niet in de zonde vallen door te proberen de Schepper te vervangen. Wij zijn schepselen en niet almachtig. (…) Wij zijn geroepen onze menselijkheid te beschermen en dat betekent op de eerste plaats accepteren en respecteren zoals het is geschapen.”

Licht en donker

Coakley zegt “geen alarmist” te zijn, maar dat de “strijdlijnen” steeds duidelijker worden. En die gaan verder dan een “overheid die haar competenties te buiten gaat”. “Dit is een geestelijke strijd tussen licht en donker.”