fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Australische onderzoeksrapport: ‘Tienduizenden misbruikslachtoffers’

KN Redactie 15 december 2017
image
(Foto: AP)

Tienduizenden kinderen en tieners zijn de afgelopen decennia het slachtoffer geworden van seksueel misbruik in kerkelijke- en overheidsinstellingen in Australië.

De Royal Commission doet in het vele tienduizenden pagina’s omvattende rapport 189 aanbevelingen. Naast aanbevelingen voor overheid, onderwijsinstellingen en sportverenigingen zijn er ook voor religieuze organisaties en kerkgenootschappen. In de 21 adviezen aan de katholieke Kerk wordt onder meer aangedrongen op afschaffing van het verplichte celibaat en aanpassing van het biechtgeheim. De katholieke bisschoppen wordt gevraagd een aantal aanbevelingen voor te leggen aan het Vaticaan. Daarbij gaat het verder onder meer om transparantie en inspraak van leken bij bisschopsbenoemingen.

‘Verwoestende gevolgen’

Onderzoeksvoorzitter Philip Reed zei dat het Australische publiek kennis heeft kunnen nemen van een “reeks voortdurende tekortkomingen in de bescherming van kinderen, een cultuur van geheimhouding en verdoezeling” en de “verwoestende gevolgen” die volwassenen in hun verdere leven ondervinden die als kind seksueel zijn misbruikt. Driekwart van de slachtoffers verklaarde dat het misbruik in kerkelijk verband had plaatsgevonden.

‘Onnodig leed’

Aartsbisschop Denis Hart van Melbourne, voorzitter van de katholieke bisschoppenconferentie, herhaalde vrijdag zijn “onvoorwaardelijke excuses voor het leed van de slachtoffers”, die rechtvaardigheid verdienen. De “dominante cultuur van geheimhouding en zelfbescherming” heeft “onnodig leed” toegebracht aan veel slachtoffers en hun families.

Brandhaard

Onder de kerkprovincie Melbourne valt ook het bisdom Ballarat, een van de brandhaarden van het misbruikschandaal. De Australische curiekardinaal George Pell wordt ervan beschuldigd misbruikzaken die zich er hebben afgespeeld te hebben verdoezeld. De kardinaal heeft zijn functie in het Vaticaan tijdelijk neergelegd om zich in zijn vaderland te kunnen verdedigen tegen aantijgingen dat hij ook zelf seksueel misbruik zou hebben gepleegd toen hij werkzaam was in het bisdom Ballarat.

Betere selectie

De Royal Commission dringt er bij de verschillende kerkgenootschappen op aan een strengere selectie toe te passen bij de ambtsopleiding. Daarbij zouden psychologische tests en psychoseksuele beoordelingen door externe deskundigen moeten worden uitgevoerd.
Ook dringt de commissie aan op permanente uitsluiting uit de pastorale zorg van personen tegen wie gegronde misbruikklachten zijn ingediend. Ook de overheid en andere instellingen moeten een “nationale strategie” ontwikkelen om seksueel misbruik tegen te gaan.

Aanvullende aanbevelingen

De 189 aanbevelingen van de commissie komen bovenop de 220 tussentijds gepubliceerde adviezen.
Het eindrapport bestaat uit 17 banden met in totaal meer dan 100.000 pagina’s.

Langdurig onderzoek

De onderzoekscommissie, die in 2013 door de Australische regering in het leven werd geroepen, heeft de afgelopen vijf jaar in totaal 57 openbare hoorzittingen gehouden. Achter gesloten deuren zijn 8.013 misbruikslachtoffers gehoord. Daarnaast werden 1.344 schriftelijke verklaringen ontvangen. Van deze 9.357 verklaringen zijn er 3.955 geanonimiseerd in het eindrapport opgenomen. De kosten van het onderzoek bedroegen omgerekend 223 miljoen, 20 miljoen minder dan geraamd.

‘Geloofwaardigheid vernietigd’

De katholieke aartsbisschop van Sydney, Anthony Fisher, zei dat hij moet accepteren hoe de incidenten “de geloofwaardigheid van de Kerk in de samenleving hebben vernietigd”. Nu is het belangrijk om een hernieuwd vertrouwen bij de mensen te winnen. Hij liet weten het eindrapport zorgvuldig te bestuderen en er gedetailleerd op te zullen reageren.

Vastbesloten

Bisschop Vincent Long Van Nguyen van Parramatta, zelf slachtoffer van seksueel misbruik in de Kerk, zei dat “ons falen in het verleden” niet ongedaan gemaakt kan worden. “Maar we zijn vastbesloten om onze plicht te doen zodat onze huidige procedures kinderen ook in de toekomst bescherming bieden tegen wellustig gedrag”, aldus de voormalige bootvluchteling. (KN/KNA)