fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

België: groei aantal nieuwe katholieken zet door

Benoit Lannoo 21 augustus 2020
image
Een volwassene wordt tijdens de Paaswake in Houston gedoopt op deze archieffoto uit 2016. Foto: CNS Photo – James Ramos, Texas Catholic Herald

De Belgische bisschoppen hebben laten weten dat het aantal volwassen dopelingen in hun land blijft toenemen. Dat is al tien jaar lang het geval.

In 2010 lieten 143 volwassenen zich dopen, vijf jaar later waren dat er 180 en nu zijn het er al 305.

Bij de spreiding over de bisdommen en vicariaten zijn het bisdom Doornik, het vicariaat Brussel en het bisdom Antwerpen uitschieters, met respectievelijk 127, 67 en 23 volwassen dopelingen. Merkwaardig is dat het er bijvoorbeeld in het bisdom Brugge vorig jaar maar 4 zijn.

Uitgesteld door corona

Door de coronacrisis konden geen doopvieringen plaatsvinden in de weken voor en de maanden na Pasen. Dat was een flinke domper voor de volwassenen die zich toen al een jaar op hun doopsel hadden voorbereid.

Nu de vakantietijd er bijna op zit en de gelovigen weer naar de Mis worden de zogeheten catechumenen voor dit jaar her en der in het land gedoopt. Doorgaans volgt in dezelfde viering ook de eerste communie; het vormsel van de volwassen dopelingen vindt meestal later plaats.

Ook weer vormsel- en communievieringen

Donderdag hield de Belgische bisschoppenconferentie een online vergadering.

Daarbij werd onder meer besloten dat de door corona uitgestelde vormselvieringen van afgelopen voorjaar in september en oktober plaats zullen vinden. De eveneens uitgestelde communievieringen zullen verspreid over het hele schooljaar worden georganiseerd.

Beperkt aantal aanwezigen

De bisschoppen dringen wel erop aan waakzaam te blijven voor het virus en de veiligheidsmaatregelen in acht te blijven nemen, zowel in de voorbereiding, bij de vieringen zelf en bij de vormsel- en communiefeesten achteraf in gezins- en familieverband.

Concreet betekent dit dat het aantal aanwezigen in de kerk her en der beperkt zal moeten worden: de Belgische Nationale Veiligheidsraad staat in een overdekte ruimte wel manifestaties met tweehonderd aanwezigen toe, maar ook de gelovigen moeten met de afstandsregels rekening houden.

Geduld op de proef gesteld

Toch zijn de bisschoppen ervan overtuigd dat de vieringen met ouders, peters en meters voor de jongeren “deugddoende vieringen” kunnen worden, “in deze moeilijke tijd waarin geduld en verdraagzaamheid stevig op de proef gesteld worden”.